Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak protiv Vize u Srbiji

Posle postupka protiv “Masterkarda”, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak i protiv još jedne velike kartičarske kuće – “Vize”. U postupku se ispituje da li je bilo povrede konkurencije na tržištu platnih kartica u Srbiji, pošto su u Srbiji međubankarske naknade trenutno višestruko više nego na tržištima Evropske unije.

“Komisija je osnovano pretpostavila da i “Viza organizacija”, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje primjenjuju banke na teritoriji Srbije u sistemu “Viza”,  ističu u Komisiji, navodeći da se taj iznos, na kraju, prelije na višu cijenu robe koju plaćaju krajnji potrošači.

Na koji način funkcionišu međubankarske naknade pojašnjavaju sami bankari:

“Trgovac svojoj banci, koja mu je postavila POS terminal za plaćanje karticama, od svake prodaje plaća određeni procenat na ime trgovačke provizije. Pa tako od utrošenih 1.000 dinara plaćenih karticom, toj banci ide, na primjer, 20 dinara, a trgovcu ostaje 980. Njegova banka, potom, od tih 20 dinara plaća od 12 do 14 dinara proviziju drugoj banci – onoj koja je potrošaču izdala karticu. Prvoj banci ostaje od šest do osam od prvobitnih 20 dinara, tj. od 30 do 40 odsto, da plati naknadu kartičnom sistemu i zaradi od ovog posla. Iz tog razloga se često na našem tržištu dešavalo da više zaradi banka izdavalac od banke prihvatioca kartica, upravo zbog tih značajnih međubankarskih naknada”, objašnjava izvor “Novosti”, dodajući da međubankarske naknade utvrđuju kartičarske kuće, iako od njih nemaju direktnu zaradu.

Komisija navodi da trgovci koji prihvataju plaćanje karticama trošak trgovačke naknade uračunavaju u maloprodajnu cijenu koju prenose na potrošače, nezavisno od toga da li je plaćanje izvršeno karticom ili gotovinom.

“Na taj način se ograničava konkurencija na tržištu banaka prihvatilaca u pogledu iznosa trgovačkih naknada koje nude trgovcima za uslugu prijema kartica, a moguć je i negativan uticaj na konkurenciju na tržištu izdavalaca kartica u Srbiji. Jer, banke su podstaknute da nude platne kartice čije korišćenje na prodajnim mestima podleže najvišoj stopi međubankarske naknade”, navode.

Check Also

Osiguravajuća društva fakturisala bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *