Imenovani novi odbori direktora kompanija u Baru

Odbornici Skupštine opštine Bar na današnjoj sjednici većinom glasova imenovali su članove Odbora direktora preduzeća čiji je osnivač opština. U Odborima direktora ovih preduzeća nema predstavnika opozicije. Opštinska izborna komisija (OIK) je izabrana jednoglasno.

Podsjećanja odbornika Vasilija Laloševića (SNP) na minula vremena kada je predsjednik Opštine Bar i Skupštine bila Anka Bećka Vojvodić koja je ponudila da u svakom Upravnom odboru tadašnjih Javnih preduzeća bude po jedan predstavnik opozicije, i „svaka sjednica Upravnog odbora bilo kojeg JP imala je potpuni legitimitet“, nije „omekšala“ većinu u lokalnom parlamentu, tako da su u Odboru direktora preduzeća članovi partija vladajuće kolacije.

U Odboru direktora DOO „Komunalne djelatnosti” za nove članove izabrani su Zarija Franović, Pešo Glavanović, Ivana Tomašević, Milenko Obradović i Dejan Rešetar.

U DOO „Vodovod i kanalizacija“ u Odboru direktora su Nedeljko Lale Čović, Bećir Berjašević, Neđeljka Orlandić, Marko Nišavić i Ljubomir Vukoslavčević,

Novi Odbor direktora u DOO „Sportski centar“ sačinjavaju Alen Nikezić, Moris Lazarević, Nikola Papić, Enes Metović i Saša Boltić.

U DOO „Lovstvo“ u Odboru direktora su Reka Ličina, Almir Metanović, Ljubomir Đurović, Mario Vučetić i Ahmet Šabović.

Imenovan je i novi Upravni odbor „Kulturnog centra“, a to su Ksenija Popović, Ramiza Kalamperović, Miro Kruščić, Slavica Adžić i Ana Vukazić.

Jednoglasno je imenovana Opštinska izborna komisija u stalnom sastavu, a za predsjednika je izabran ponovo Dragan Simović, dok je Slobodan Đonović zamjenik predsjednika.

Za članove su imenovani Svetlana Gažević, Marko Radulović, Milan Minić i Samir Duraković, dok su zamjenici članova Marija ToškovićKaluđerović, Goran Šljivančanin, Ivana Martinić i Vuk Vujović.

Većinom glasova imenovana je i Komisija za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji Opštine Bar od dijela sredstava boravišne takse, u sastavu Anastazija Miranović – predstavnik Narodnog muzeja Crne Gore, Svetlana Gažević – dipl. pravnik, predstavnik Opštine i Nikoleta Nikčević – predstavnik Turističke organizacije Bar.

Većinom glasova imenovana je Komisija za praćenje, implementaciju Odluke o utvrđivanju osnove kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu iz budžeta Opštine Bar i odlučivanju po prigovorima na odluke o finansiranju programa rada sportskih klubova u sastavu Goran Simić predsjednik, Miloš Fuštić, Aleksandara Grabež, Božidar Janković i Sonja Simonovska – članovi.

U sljedećoj odluci, razriješen je dužnosti člana u Odboru za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Radomir Novaković zbog prestanka odborničkog mandata, a na njegovo mjesto je imenovan Stevo Novaković.

Poslije konstatovanja ostavke na odborničko mjesto Božidara Čarmaka sa izborne liste “Marko Milačić – Prava Crna Gora”, mandat je verifikovan Maji Šoškić sa iste liste.

CdM

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *