Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko Bank AG Beč

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa delegacijom Addiko banke, koju su činili Razvan Munteanu, predsjednik Uprave Addiko Bank AG Beč, Maida Karalić, direktor Sektora za organizaciju i TOM Addiko Bank AG Beč i Christoph Schoen, glavni izvršni direktor Addiko Bank AD Podgorica.

Predstavnici Addiko banke upoznali su guvernera Žugića sa rezultatima poslovanja ove finansijske institucije, kao i sa planovima usmjerenim na dalje poboljšanje usluga za klijente, kao i dodatno snaženje tržišne pozicije.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendovima koji karakterišu poslovanje Addiko banke, ističući da rezultati ostvareni u ključnim poslovnim segmentima predstavljaju dobru osnovu za dalji održivi i profitabilni rast.

“Frekventna i otvorena komunikacija Addiko banke i Centralne banke Crne Gore je dobar primjer efikasne saradnje poslovne banke i regulatora i potpune transparentnosti poslovanja”, zaključeno je na današnjem sastanku

Check Also

Ekonomist: Izvjesno da će EU na neki način pomoći oko otplate kineskog kredita

Uprkos tome što Evropska unija (EU) nije direktnije odgovorila na prve zahtjeve crnogorske vlade da …

2 KOMENTARI

  1. reče sestrić i preživje

  2. U Parlamentu potvrdi Guverner u julu da je tražio smjenu direktora Addiko po svaku cijenu, a sad ‘primjer saradnje banke i regulatora’… Balon od Helijuma u fazi pucanja sad se svima dodvorava, ali je kraj tu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *