IOPCG seminar: Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja – od ideje do realizacije (I dio)

SEMINAR: Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja – od ideje do realizacije (I dio)

16 NOVEMBAR 2018, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

Predavač: mr Strahinja Pavlović, Asset & Property Management, REAM d.o.o. Podgorica

Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja – od ideje do realizacije (I dio)

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG), organizuje seriju predavanja o investicionim projektima za objekte kolektivnog stanovanja.

Prvi u nizu seminar je vezan za sljedeću temu: Od ideje do realizacije (I dio)

Nakon izuzetno niske aktivnosti od sredine osamdesetih pa skoro do kraja devedesetih godina prošlog vijeka, posljednjih dvadeset godina u Crnoj Gori postoji kontinuitet investicija u izgradnju objekata kolektivnog stanovanja. Na intezitet gradnje su posebno uticale strane investicije u oblasti stanogradnje i prije svega demografska kretanja u Crnoj Gori, što je pratio i porast bruto društvenog proizvoda. Objekti kolektivnog stanovanja pružaju mogućnost širokog odabira visine, načina i brzine realizacije investicije, te su zbog toga izuzetno popularni u preduzetničkoj praksi u Crnoj Gori. Cilj predavanja je da se istaknu činjenice koje su od značaja za realizaciju investicija u kolektivne stambene objekte kao što su analize socioloških, ekonomskih i tržišnih kretanja, važeće zakonske procedure, rizici koji prate investiciju, te prednosti i nedostaci investicija u objekte kolektivnog stanovanja. Utisak o brzoj i visokoj zaradi u investicijama kolektivnih stambenih objekata djeluje podsticajno za ljude sa manje iskustva da prihvate izazov i uđu u realizaciju investicije bez prethodno valjane pripreme i sa nedostatkom informacija i znanja. Činjenice od značaja za realizaciju investicije u kolektivne stambene objekte se u manjoj ili većoj preciznosti mogu materijalno iskazati kroz izračun troškova potrebnih za završetak investicionog ciklusa i pomoći u donošenju odluke o realizaciji investicije, a samim tim i minimizirati prateće rizike i isključiti potencijalne gubitke.

Pohađanje predavanja 16. novembra donosi 3 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.

Check Also

Popović novi stečajni upravnik Solane

Novi stečajni upravnik Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju je Miloš Popović, saznaju “Vijesti”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.