Banjević

Banjević: Ostvareni najbolji rezultati u istoriji kompanije

Desetomjesečni komercijalni pokazatelji u 2018. godini su najbolji u istoriji poslovanja Montenegro Airlinesa. Najbliži desetomjesečni rezultat u prethodnim godinama je za 23.519 putnika ispod ovogodišnjeg, a ostvaren je sa većom flotom i sa 2.141 letova više, nego što je to bio slučaj za deset mjeseci 2018. godine.

Ovo predstavlja najbolji uvod u godinu proslavljanja četvrt vijeka od osnivanja nacionalne avio-kompanije, kaže u intervjuu Dnevnim novinama direktor nacionalne avio-kompanije Živko Banjević. On ističe da će MA svoj 24. rođendan i ulazak u 25. godinu poslovanja, kao društveno odgovorna kompanija, obilježiti donacijom Kliničkom centru Crne Gore za potrebe nabavke nedostajuće medicinske opreme.

DN: Očigledno ste veomna zadovoljni poslovnim rezultatima.

BANJEVIĆ: Naravno. Za deset mjeseci ove godine MA je prevezao 576.000 putnika u sve tri kategorije saobraćaja, redovnom, čarter i kod-šer. Taj rezultat je ostvaren sa 6.704 letova u redovnom i čarter saobraćaju, odnosno sa flotom do šest aviona. To je za 68.751 ili 13,55 odsto putnika više u odnosu na isti period prethodne godine, sa avionom više u sezonskom periodu, kao i 635 ili 10,46 odsto letova više u redovnom i čarter saobraćaju. Do kraja godine očekujemo od 50.000 do 60.000 putnika, tako da će ukupan broj prevezenih u 2018. godini biti veći od 620.000. Naših 576.000 putnika predstavlja 25,44 odsto od ukupnog broja putnika opsluženih na crnogorskim aerodromima od početka ove godine do kraja oktobra, i to u konkurenciji do 45 drugih redovnih, čarter i niskobudžetnih avio-kompanija. MA je za prvih šest mjeseci ove godine, sa porastom u broju prevezenih putnika od 9,18 odsto u odnosu na isti period 2017, ostvario najveći rast u poređenju sa avio-kompanijama sa prostora bivše Jugoslavije. Preliminarni poslovni rezultat za deset mjeseci 2018. je za 1,5 miliona eura bolji nego u istom periodu prethodne godine i najbolji je u posljednje četiri godine, bez obzira na određene otežavajuće faktore na koje se nije moglo uticati, od kojih bih posebno izdvojio rekordno visoke troškove za gorivo.

DN: Vi ste na čelu MA nepunih dvije godine, i zapao Vas je, zajedno sa Bordom direktora, vruć krompir. Koji je scenario za Vas najpovoljniji za državu i zaposlene, odnosno kompaniju? Nedavno je saošteno da postoji i interesovanje za kupovinu MA.

BANJEVIĆ:Montenegro Airlines je početkom 2017. godine bio u izuzetno teškoj poziciji, sa aspekta finansijskog, komercijalnog i operativnog poslovanja. Uz podršku vlasnika, naporima upravljačkih, rukovodećih i kadrovskih struktura Kompanije, poslovanje je u najvećoj mjeri konsolidovano i optimizovano, što pokazuju i ostvareni rezultati od početka januara prošle godine do danas. Deloitte-ova analiza s kraja prošle godine pokazala je da nastavak poslovanja daje sveobuhvatno bolje rezultate u odnosu na alternativne scenarije, tj. programirani stečaj i stečaj. Vlada Crne Gore, znajući za značaj koji MA ima za crnogorsku ekonomiju, sa menadžmentom Kompanije traži adekvatan model finansijske konsolidacije – prije svega sa aspekta zatečenih dugovanja prema Poreskoj upravi, Kontroli letenja i Aerodromima Crne Gore, kao i optimalno dugoročno rješenje za poslovanje Kompanije.

DN: Odbor direktora MA je na redovnoj sjednici održanoj prošle sedmice, usvojio prijedlog Plana konsolidacije.

BANJEVIĆ: Tako je. Odbor je usvojio Prijedlog plana konsolidacije sa aspekta zatečenih dugovanja, kao i dugoročnog stabilnog modela poslovanja, koji je upućen resornom ministarstvu i vlasniku. Za sada mogu reći da se radi o faznom projektu, koji na fleksibilan način optimizuje poslovanje Kompanije, ne isključujući opcije iznalaženja strateškog partnera i eventualne privatizacije. Za Crnu Goru je najvažnije da na ovim prostorima postoji funkcionalna avio-kompanija, koja će raditi u interesu njenih građana i cjelokupne crnogorske privrede, kao i predstavljati stabilnu vezu sa Evropom i svijetom. Samo interesovanje za kupovinu MA nam pokazuje da je i od strane potencijalnih investitora prepoznato da Kompanija ostvaruje značajne rezultate na putu oporavka i da se to radi na pravi način, značaj avio-kompanije za ovo područje kao i potencijal tržišta.

DN: Što je sve opterećivalo poslovanje MA tokom proteklih godinu i devet mjeseci od kada ste na njenom čelu?

BANJEVIĆ: Pored poznatog dospjelog duga prema Poreskoj upravi, Kontroli letjenja i Aerodromima Crne Gore, novi menadžment je po preuzimanju upravljanja i rukovođenja Kompanijom dočekalo još 16,5 miliona eura dospjelog duga prema inostranim dobavljačima, prije svega vlasnicima aviona, snabdjevačima avionskim djelovima, Eurocontrol-u, kao i prema domaćim dobavljačima i poslovnim bankama. Dakle, sve ono što je moglo da zaustavi rad Kompanije u jednom danu. Uspjeli smo da postignemo dogovore sa svima, tako da nije prekinut kontinuitet u poslovanju MA. Sve te dogovore smo ispoštovali i povratili povjerenje partnera i saradnika.

Velika stopa rasta u avio-saobraćaju na već zagušenom evropskom tržištu, uz jednu od istorijski najnestabilnijih sezona sa aspekta vremenskih uslova nad Evropom, prouzrokovala je česta pomjeranja slotova za letove, što je dovodilo do kašnjenja na koja MA nije mogao uticati, kao ni bilo koja druga avio-kompanija.

Ovog ljeta smo u našoj floti prvi put u istoriji imali avion tipa Boeing B737-500 koji je bio zakupljen zajedno sa pružanjem svih operativnih usluga od strane partnera, pa iz tog razloga nijesmo mogli u punoj mjeri da utičemo na odstupanja u smislu redovnosti saobraćaja.

DN: Što najviše?

BANJEVIĆ: Svakako je to enormno povećanje cijene goriva za čak 27 odsto u odnosu na prošlu godinu, koje nije bilo moguće predvidjeti. Naime, troškovi avio-goriva za devet mjeseci 2018. su za 4,3 miliona eura veći u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za 3,2 miliona eura veći u odnosu na plan. Ipak, do sada smo uspjeli da izađemo na kraj sa svim poteškoćama.

(Opširnije u Dnevnim novinama)

Check Also

Prava slika vašeg organizma u rukama stručnjaka

Kompletna radiološka dijagnostika za vas i vašu porodicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *