Poreska uprava otvara ekspozituru u Tuzima

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša održao je danas sastanak sa predsjednikom Opštine Tuzi Abedinom Adžovićem u susret početku rada ekspoziture Poreske uprave u ovoj opštini. U sistemu Poreske uprave trenutno je registrovano 78 poreskih obveznika koji posluju u Tuzima, od čega je 68 pravnih, a 10 fizičkih lica, pri čemu iskustva iz dosadašnjih postupaka inspekcijskog nadzora pokazuju da na teritoriji ove opštine postoji i značajan opseg sive ekonomije.

Mugoša je na sastanku saopštio da je strateško opredjeljenje Poreske uprave da ispunjavanje poreskih obaveza u kontinuitetu čini jednostavnijim za poreske obveznike, gradeći servisni pristup i omogućavajući što jednostavniju komunikaciju sa poreskim organom, zbog čega je Aktom o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji radnih mjesta predviđeno formiranje ekspozitura i u tri novoformirane opštine – Petnjica, Gusinje i Tuzi.

“Naglasio je da su poreski obveznici koji djelatnost obavljaju na teritoriji Opštine Tuzi do sada praćeni u okviru područne jedinice Podgorica, a da će se istima od sada baviti posebna ekspozitura, što će doprinijeti boljoj koordinaciji, kvalitetnijem pružanju usluga i efikasnijoj kontroli regularnosti poslovanja privrednika u Tuzima”, saopšteno je iz PU..

Sastanak je, dodaju, bio prilika da se razmotre mogućnosti bliže saradnje Poreske uprave sa administracijom ove lokalne samouprave, na izgradnji povoljnijeg poslovnog ambijenta, ali i na izgradnji većeg stepena poreske discipline.

Takođe, postognut je dogovor o obezbjeđivanju prostorija u zgradi opštine za ekspozituru Poreske uprave, koja će početi s radom do kraja ove godine.

“U sistemu Poreske uprave trenutno je registrovano 78 poreskih obveznika koji posluju u Tuzima, od čega je 68 pravnih, a 10 fizičkih lica, pri čemu iskustva iz dosadašnjih postupaka inspekcijskog nadzora pokazuju da na teritoriji ove opštine postoji i značajan opseg sive ekonomije, za čije suzbijanje Poreska uprava u kontinuitetu ulaže maksimalne napore, a gdje će naročito biti od značaja uzajamna saradnja sa opštinskim službama. Imajući u vidu da Poreska uprava kroz 9 područnih jednica i 15 ekspozitura ima organizacione jedinice u svim opštinama, organizacijom poreskog organa obezbijeđena je potpuna teritorijalna pokrivenost cijele države”, saopšteno je iz PU.

Check Also

Donijet prvi set podzakonskih akata za primjenu zakona

Savjet Centralne banke (CBCG) donio je prvi set podzakonskih akata neophodnih za primjenu zakona o …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *