Kako sam napravila brend za četiri mjeseca

Na ulasku u treću deceniju bavljenja marketingom i komunikacijama, nakon na desetine realizovanih strategija, kampanja, događaja, te brojnih upita studenata, kolega, preduzetnika, sazreli su uslovi da svoje kumulirano znanje, obogaćeno velikim iskustvom i vidljivim rezultatima, prenesem onima kojima može biti korisno.
Domaće znanje, na domaćem tržištu, o domaćem tržištu.
Uprkos činjenici da male sredine, poput naše, više cijene autoritete koji dolaze sa strane, želim da vjerujem da smo počeli da se oslanjamo i na svoje snage. Ja jesam. I znam da nijesam jedina.
Ukoliko pjedinac radi na promjeni percepcija, vrijednosti i stavova, promjena dolazi nakon najmanje šest mjeseci, a najviše šest godina. Provincije u glavama polako iščezavaju, a proces će se ubrzati kada promjene na ličnom nivou udružimo i utkamo u institucije.

Neka konstruktivno ukazivanje na ono što može i mora biti bolje, uz preporuke o načinu prevazilaženja postojećeg jaza, zamijene prezastupljene površne, maliciozne i, nadasve, bučne komentare koji odmažu i odvlače od suštine.

Iako sam široj javnosti više poznata kao osnivačica Međunarodnog festivala lutkarstva koji je ove godine održan sedmi put i koji je već u srcima roditelja i djece Podgorice i Crne Gore, što i jeste glavna karakteristika brenda, poslovna javnost me prepoznaje kao direktoricu projekta ,,100 najvećih u Crnoj Gori”.

Na seminaru koji će se održati u hotelu Hilton Podgorica, 12. decembra 2018. pričaću priču o iskustvu rada na crnogorskom tržištu, o učesnicima u procesu kreiranja i realizacije kampanje, o propustima koji utiču na smanjenu efikasnost kampanje, ali i rezultata poslovanja, o tome što određeni proizvod čini brendom itd.

Početkom ove godine pokrenula sam i realizovala projekat/frašizu „100 najvećih u Crnoj Gori 2018“, koji je za 4 mjeseca intezivnih marketinških i PR aktivnosti postao prepoznatljiv i cijenjen brend. Iako je projekat postojao u Bosni i Hercegovini, crnogorskom tržištu bio je potpuno nepoznat. Da bi se pokrenuo, zavrijedio pažnju svih ciljnih javnosti, realizovao u svim pojedinačnim fazama, te pozicionirao na željeni način, bilo je potrebno napraviti strategiju njegovog lansiranja i razvoja, kao i održanja.

Sistematično i znalački strukturirano, u najboljem odmjeru teorijskih i praktičnih znanja, iz ugla liderstva, strateškog pristupa, ličnih motivacija i dilema, ali i savremenih naučnih i tržišnih trendova, pružiću odgovore na temu nastajanja i njegovanja brenda.

Pored toga, u kontekstu zadate teme, na seminaru ću odgovoriti i na pitanja:

 • Zašto je važan institucionalni okvir
 • Što je primarna tražnja i kako je stimulisati kroz marketinške aktivnosti
 • Kako su formirane poruke i na koji način biramo kanale komunikacije
 • Što je marketinška kratkovidost
 • Kako izgleda aktuelna mapa oglašavanja u crnogorskim medijima (koji su najzastupljeniji mediji u oglašavanju u Crnoj Gori)
 • Zašto je etika na prvom mjestu
 • Zašto su ljudi najvažniji resurs
 • Koje uslove je potrebno ispuniti da bi uspjeh bio zagarantovan

Pitajte

Često me preduzetnici, menadžeri, marketari i PR-ovci pitaju za praktične savjete na konkretne marketinške i PR teme. Razumijem da je to važno i želim da pružim priliku onima koji imaju konkretno pitanje da mi ga unaprijed postave, a ja ću odvojiti vrijeme na seminaru da odgovorim na najmanje dva postavljena pitanja koja budu imala najviše dodirnih tačaka sa temom seminara.

Što je sve uključeno u kotizaciju:

 • Cjelodnevno prisustvo seminaru u perodu 9-17h
 • Mogućnost da postavite pitanje i dobijete odgovor u okviru seminara.
 • Ručak na bazi švedskog stola
 • Pokloni
 • Publikacija ,,100 najvećih u Crnoj Gori“ koja pored rangiranja najvećih mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, po ukupnim prihodima, dobiti i broju zaposlenih, sadrži i analizu strukture, rezultata, trenda poslovanja i zaposlenosti u 12 privrednih djelatnosti. U ovom kolekcionarskom godišnjaku nalazi se i lista kompanija koje ostvaruju kontinuirani rast ključnih pokazatelja poslovanja, kao i predstavljanje istaknutih crnogorskih preduzeća, partnera projekta.
 • Certifikat o odslušanom seminaru
 • Elektronski materijal sa seminara

Prijava za seminar dostupna je na sajtu ljiljakaze.me, a možete nas kontaktirati i putem mejla  ili telefonom na: 020 67 25 33 i 067 00 18 14

Ulaganje u znanje je najvažnija investicija.
U bolje sjutra.
Pojedinaca, institucija, društva.
Kad vam Ljilja kaže.

Check Also

Da li će kuća postati novo radno mjesto?

Kako je koronavirus počeo obilaziti svijet, tako se ogromna radna snaga prvi put našla duže …