Montenegro Airlines izgubio spor od dva miliona: Moguć i stečaj

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu Montenegro erlajnsa (MA) i potvrdio presudu Privrednog suda od 4. oktobra prošle godine donijetu u korist Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA DOO Beograd) kojoj podgorička avio-kompanija treba da isplati ukupno 2,07 miliona eura.

U još tri spora čije se pravosnažne presude uskoro mogu očekivati SMATSA od MA potražuje još osam miliona. Kako je SMATSA u zajedničkom vlasništvu država Crne Gore i Srbije, postoji mogućnost da je Vlada postigla dogovor sa SMATSA da ovim postupcima na duži period blokira račun MA. Time bi se stekli uslovi za uvođenje stečaja u aviokompaniju i a Vlada bi se oslobodila dugova MA koje sada najčešće plaća iz budžeta. Iz Vlade su nedavno saopštili da imaju ponude avioprevoznika iz Njemačke koji želi preuzeti kompaniju. Ukupni akumulirani gubitak kompanije na kraju prošle godine bio je 76 miliona eura.

Novu presudu je donijelo Vijeće Apelacionog suda u kojem su bili Katarina Đurđić (predsjednik), Marijana Pavićević i Ramo Striković, izvjestilac u ovom predmetu. Prvostepenu presudu u Privrednom sudu donijela je sudija Milica Popović.

Glavnica duga aviokompanije u ovom sporu je oko 1,75 miliona eura, a dosuđene kamate 324,2 hiljade eura. Ovo nije konačan iznos duga jer su se proteklu godinu kamate na glavnicu duga dodatno obračunavale sve do pravosnažnosti presude i konačne isplate duga, koja tek treba da uslijedi.

Apelacioni sud je potvrdio da je presuda prvostepenog suda po tužbi SMATSA bila zakonita i sadržala jasne i valjane razloge o svim činjenicama.

U presudi Apelacionog suda se navodi da su iz spisa predmeta utvrdili da su SMATSA i MA bili u poslovnom odnosu tako što je SMATSA pružala usluge kontrole i obezbjeđenja vazdušnog saobraćaja za teritorije Srbije i Crne Gore, kao i da je za te usluge ispostavila fakture MA za period od 6.02.2013 do 7.10.2016.godine na koje MA nije prigovarao.

Stranke su 2.07.2014.godine zaključile ugovor o otplati duga na način da MA treba SMATSI platiti cijelokupan dug u 72 mjesečne rate od 1.06.2015. Međutim, MA nije postupao u skladu sa ugovorom o otplati duga i planu otplate pa je SMATSA tužbom zatražila da sud obaveže MA da isplati dug po fakturama, što je sud prihvatio.

U Privrednom sudu je SMATSA pokrenula ukupno četiri sudska spora za naplatu nagomilanih potraživanja od MA, a samo u najvećem pojedinačnom sporu prvostepeni sud je uvažio njihov zahtjev da im avio kompanija isplati čak 7,4 miliona eura. Odluka po žalbi na tu presudu još je u

Apelacionom sudu, ali kako je već presuđeno u jednom slučaju i ostali sporovi uskoro bi mogli da padnu na teret državnog avioprevoznika.

Eventualna prinudna naplata, putem izvršenja, samo po osnovu dvije od ukupno četiri presude domaću aviokompaniju bi odvele u bankrot.

Ukupan dug prema četiri presude u korist SMATSA iznosio je prošle godine oko 10 miliona eura, bez obračunatih dodatnih kamata, koje su nastale u međuvremenu.

U trećoj parnici koju je u Privrednom sudu vodila sudijaBorjanka Zogović dosuđeno je da MA plati SMATSA ukupno 410,7 hiljada eura. Glavnica duga avio-kompanije u ovom sporu je oko 239 hiljada eura, a preostali dio oko 171 hiljadu eura predstavljaju do sada obračunate kamate.

Iz MA su ranije javno tvrdili da su vođeni pregovori u pravcu postizanja Sporazuma o vansudskom poravnanju sa Kontrolom letjenja Srbije i Crne Gore, ali ti pregovori očigledno nijesu urodili plodom.

MA redovno platio samo devet rata i dio desete

Crnogorski avioprevoznik se tokom čitavog sudskog postupka branio time što je prema ugovoru dug trebao da otplati u 72 mjesečne rate, i da potraživanje po predmetnim računima nije dospjelo shodno utvrđenom planu otplate počev od 1. juna 2015. godine pa sve do kraja maja 2021. godine.

Tuženi MA je prema nalazu vještaka isplatio samo devet rata i dio desete rate, stoga je nakon kašnjenja kod uplate rata od 90 dana u odnosu na rokove utvrđene planom otplate, potraživanje SMATSA po ispostavljenim fakturama dospio za plaćanje cjelokupni dug, u skladu sa odredbom čl. 6 Ugovora o otplati duga.

Izvor: Vijesti online

Check Also

Prava slika vašeg organizma u rukama stručnjaka

Kompletna radiološka dijagnostika za vas i vašu porodicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *