Fond zdravstva nagomilao 27 miliona eura duga

Fond za zdravstveno osiguranje za godinu nagomilao je više od 20 miliona duga, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

Dug Fonda na početku prošle godine iznosio je nepunih sedam miliona eura, a sada je više od 27 miliona eura.

Iz Fonda, na čijem je više od dvije godine Sead Čirgić, najavljeno je da će na pitanja u vezi sa nalazom revizora odgovoriti u narednih nekoliko dana.

“Neizmirene obaveze Fonda za zdravstveno osiguranje učestvuju sa 35,13 odsto u ukupnim neizmirenim obavezama iskazanim u Izvještaju o neizmirenim obavezama na 31. decembar 2017”, navodi se u reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2016. godinu.

Od 27 miliona eura duga Fonda za zdravstveno osiguranje, više od 18,1 miliona odnosi se na “Program fonda”, a 8,9 miliona eura na Klinički centar, domove zdravlja, specijalne bolnice, zavode i Institut za javno zdravlje.

Neizmirene obaveze Fonda su tokom 2016. godine iznosile malo više od 2,2 miliona eura, a sada su preko 18 miliona eura.

Od preko 18 miliona eura zaostalih obaveza, 11,4 miliona se odnosi na transfere za zdravstvenu zaštitu osiguranika. Oni su, na primjer, tokom 2016. iznosili malo više od 390.000 eura, podaci su sa grafika u revizorskom nalazu.

U ovu godinu ušli su sa više od tri miliona eura duga za bolovanja koja su trajala više od 60 dana, što je za gotovo 2,5 miliona više nego godinu ranije, a za liječenje van teritorije Crne Gore više od tri miliona eura, što je za 2,2 miliona više u odnosu na godinu ranije.

“Montefarmu” su dužni 9,86 miliona eura, više od 1,24 miliona eura dug je prema 60 privatnih apoteka sa kojima ima zaključene ugovore, a nepunih 320.000 eura za 187 stomatoloških ambulanti.

Dodaje se da su obaveze prema klinikama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu Fonda zdravstva malo više od 2 miliona.

Vlada je, inače, na sjednici 30. aprila 2015. odlučila da iz budžeta izdvoji 21 milion eura za dio dugova Fonda.

U tom periodu Fondom je upravljao sadašnji ministar zdravlja Kenan Hrapović.

Period njegovog upravljanja Fondom obilježio je otvoreni sukob sa tadašnjim ministrom zdravlja Budimirom Šegrtom.

Šegrt je u jednom trenutku poslao glavnog budžetskog inspektora koji je ispitivao poslovanje Fonda. Međutim, inspektor je utvrdio da je ta zdravstvena ustanova trošila sredstva u skladu sa zakonom i namjenski.

Najveći dug FZO, prema grafiku DRI, zabilježen je 2014. – 33 miliona.

Izvor: Vijesti online

Check Also

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) organizuje drugi modul seminara na temu Solventnost

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) organizuje drugi modul seminara na temu Solventnost II pod pokroviteljstvom Agencije …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *