Danas počinje prijavljivanje visokoškolaca za program stručnog osposobljavanja

Prijavljivanje visokoškolaca za program stručnog osposobljavanja počinje danas, 18. oktobra, u 12 sati, trajaće do 18. novembra. I sedma generacija diplomaca prijavljuje se elektonskim putem, preko portala www.eUprava.me.

Poslodavci su ponudili oko 11.000 radnih pozicija, od kojih je 6.900 u realnom sektoru, a nešto više od 4.000 u zdravstvu, obrazovanju, policiji, vojsci, advokatskim kancelarijama, izvršitelji, notari, u turističkim organizacijama, političkim partijama, javnim ustanovama, privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala…

Uobičajeno, najviše se traže ekonomisti i pravnici. Podsjetimo, pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. U evidenciji nezaposlenih trenutno se nalazi 1.346 diplomaca bez radnog iskustva, koji bi mogli ući u program.

No, ta cifra nije konačna, biće veća do isteka roka prijavljivanja svršenih studenata. U toku je proces završetka studija i nostrifikacije brojnih obrazovnih isprava stečenih na obrazovnim ustanovama van Crne Gore.

Kroz program, u prosjeku, godišnje se uključi od 3.000 do 3.500 lica sa visokim obrazovanjem. Znači, na stručnom osposobljavanju, u šest generacija, bilo je ukupno više od 18.000 visokoobrazovanih…

Program stručnog osposobljavanja visokoškolaca ima za cilj da mladim visokoobrazovanim ljudima pruži mogućnost sticanja znanja, vještina za samostalno obavljanje poslova u nivou obrazovanja, s druge strane poslodavcima je omogućeno da neposredno sagledaju kompetentnost učesnika programa i lica za koja ocjene da imaju ili su stekla odgovarajuća znanja i vještine, zaposle.

Check Also

Voli i Mastecard poklonili stan

Kompanija Voli je u saradnji sa Mastercardom organizovala nagradnu igru Naša bašta. Nagradna igra počela …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *