Sa jednog od protesta radnika

“Radoje Dakić”: Sud u Strazburu otvorio predmet

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu formirao je 24. septembra predmet u slučaju bivših radnika kompanije “Radoje Dakić”. Predstavnici NVU “Radoje Dakić” Vojislav Perazić i Momir Ivanović obratili su se tom sudu predstavkom 10. septembra, u kojoj su naveli da bivši radnici već 12 godina nakon presude Osnovnog suda u Podgorici ne mogu da naplate svoja potraživanja.

Evropski sud u Strazburu nam je odgovorio da je formiran predmet u vezi sa našim zahtjevom, s tim što u najskorije vrijeme slijedi dopuna zahtjeva od nas shodno uputstvu koje nam je sud dostavio naveli su predstavnici NVU “Radoje Dakić dodajući kako se u odgovoru suda navodi da se zahgjev mora dopuniti informacijom da su iskorišćeni svi pravni ljekovi u obraćanju institucijama u Crnoj Gori.

Takođe, potrebno je da se i informacija o povredi ljudskih, zakonskih i drugih stečenih prava dopuni shodno Međunarodnoj evropskoj konvenciji. Neophodno je i precizirati po kojim su članovima povrijeđena prava bivših radnika, shodno konvenciji Međunarodne organizacije rada.

“Molimo sve advokatske kancelarije da dostave spiskove svojih klijenata potražioca u ovom postupku koji se uošpte nijesu naplatili u ovih 12 godina, da bi se precizirao iznos ukupnih potraživanja, kako bi sud u Strazburu dao nalog crnogorskim sudovima i institucijama da se ovaj postupak završi valjano i zakonski”, naveli su iz NVU “Radoje Dakić.

Ukupna potraživanja bivših radnika “Radoja Dakića” prema presucama i obračunatim kamatama iznose oko 60 miliona eura, a oko 1.800 bivših radnika na osnovu sucskih presuda potražuje 77 zarada.

(Dan)

Check Also

Švajcarska omogućila razmjenu bankarskih podataka sa još 18 zemalja

Švajcarski parlament odobrio je automatsku razmenu bankarskih podataka sa još 18 zemalja počevši od 2021. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *