Tokom ljetnje sezone naplaćeno 365,9 miliona eura poreza

Poreska uprava je tokom ljetnje turističke sezone, od 1. juna do 24. septembra, ostvarila ukupnu naplatu u iznosu od 365.921.616 eura, čime je ostvarenje iz istog perioda 2017. godine premašeno za 31 milion eura.

Kako je saopšteno iz PU, više od 30 odsto iznosa je prihodovano od poreskih obveznika koji posluju u južnoj regiji države, i to 105.214.925 eura, odnosno 17,5 miliona više nego prošle godine.

“U strukturi naplate po poreskim oblicima najznačajniji rast ostvaren je kod poreza na dodatu vrijednost, pa je naplata po ovom osnovu na teritoriji cijele države iznosila 98.492.444 eura, odnosno 15,5 miliona više nego u istom periodu prošle godine, od čega je 33.796.153 eura naplaćeno na primorju, šest miliona eura više nego lani”, precirali su u Poreskoj upravi.

Kažu da, posmatrajući crnogorsko primorje, posebno treba izdvojiti naplatu u Budvi u iznosu od 35.408.196 eura, dok je ostvarenje naplate u Područnoj jedinici Bar sa Ulcinjom iznosilo 24.134.127 eura, u Kotoru sa Tivtom 26.549.507, a u Herceg Novom 19.123.095 eura.

“Rast naplate tokom ljeta zabilježen je i u sjevernoj regiji države, pa treba pomenuti Kolašin gdje su prihodi porasli za 12 odsto i Žabljak sa rastom naplate poreza od čak 41 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, naglašavaju u PU.

Objašnjavaju da su rezultati naplate poreskih prihoda tokom ljeta posljedica rasta privredne aktivnosti zbog turističke sezone, visokog stepena dobrovoljnosti u poštovanju poreskih propisa kod najvećeg broja poreskih obveznika, ali i intenzivnih aktivnosti poreske inspekcije usmjerenih na obveznike s niskim stepenom poreske discipline, kroz koje je tokom ljeta utvrđeno 809 nepravilnosti i izrečeni prekršajni nalozi u iznosu od 1.068.753 eura, a mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti izrečena kod 114 obveznika.

“Uspješna realizacija aktivnosti na praćenju ljetnje turističke sezone doprinijela je kumulativnom rastu naplate prihoda od početka godine, pa je tokom devet mjeseci, zaključno sa 24. septembrom, ukupna bruto naplata iznosila 764.266.264 eura, što je 88 miliona više nego u istom periodu prošle godine, a 33 miliona iznad plana naplate za cjelokupni devetomjesečni period, pri čemu je trend rasta zabilježen kod svakog pojedinačnog poreskog oblika, i to u opsegu od šest do 39 procenata”, zaključuju u Poreskoj upravi.

Check Also

Adriatic banka zapošljava: Viši referent za poslovanje sa korporativnim klijentima

Viši referent za poslovanje sa korporativnim klijentima

Leave a Reply

Your email address will not be published.