Notarska komora će imati pristup podacima Poreske uprave

Poreska uprava i Notarska komora Crne Gore potpisale su danas u prostorijama Poreske uprave Sporazum o saradnji, u cilju uspostavljanja bliže uzajamne saradnje i razmjene informacija od obostranog značaja.

Kako su saopštili, sporazum, potpisan od strane direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše i predsjednika Notarske komore Branislava Vukićevića, predviđa uspostavljanje internet servisa putem kojeg će Notarskoj komori biti omogućen pristup podacima iz informacionog sistema Poreske uprave elektronskim putem, uz poštovanje principa pristupačnosti, bezbjednosti i povjerljvosti ličnih podataka u skladu sa zakonom.

” Isti definiše i set podataka kojima će biti omogućen pristup, kao i redosljed koraka u procesu razmjene informacija, u cilju obezbjeđivanja mehanizma autentifikacije, autorizacije i registracije aktivnosti, te očuvanja podataka u bazi. Sem toga, Sporazumom su propisane obaveze notara da prilikom sačinjavanja ugovora o prometu nepokretnosti sticaoce nepokretnosti upoznaju sa obavezom plaćanja poreza na promet nepokretnosti, pruže podršku istima u popunjavanju prijave poreza, kao i da ovjerene primjerke ugovora i prijava dostavljaju poreskom organu”, navodi se u zajedničkom saopštenju Poreske uprave i Notarske komore Crne Gore.

Očekuje se da će Sporazum doprinijeti smanjenju administrativnog opterećenja u radu Poreske uprave i Notarske komore, bržoj i jednostavnijoj razmjeni podataka i informacija, ali i edukaciji građana o pravima i obavezama koje imaju pri sticanju nepokretnosti, te povećanju stepena poreske disipline u oblasti prijavljivanja i plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Check Also

Xiaomi predstavio prvi prozirni televizor (video)

Xiaomi ovih dana slavi 10. rođendan, pa su tom prigodom predstavili nekoliko novih “slavljeničkih” uređaja. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *