Porto Montenegru otpisano 5,6 miliona eura po osnovu naknade

Predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac i izvršni direktor kompanije Adratic Marinas, Dejvid Margason potpisali su Ugovor o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i poravnanju međusobnih potraživanja u iznosu od 5,6 miliona eura, saopšteno je iz Opštine Tivat.

Naglašeno je da obaveza Opštine Tivat da prihvati ulaganja kompanije Adriatic Marinas u pripreme za komunalno opremanje kao i u komunalno opremanje, uređena je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, i u saglasju je sa Ugovorom o kupoprodaji Remontnog zavoda Sava Kovačević čiji potpisnici su Vlada Crne Gore i Adriatic Marinas.

“Iznosi ulaganja utvrđeni su nalazom ovlašćenog sudskog vještaka, te na osnovu validne dokumentacije. Potpisivanje ugovora je logičan slijed poteza nakon usvajanja nalaza mješovite Radne grupe za rješavanje obaveza po osnovu komunalnih naknada i nalaza nezavisnih vještaka, te usvajanja u Skupštini opštin”, navode u Opštini Tivat.

Podsjećamo da je Skupština opštine Tivat, 17. januara 2018. godine, usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i Adriatic Marinas d.o.o. Na ime komunalija, Opština Tivat je od Adriatic Marinasa za osam godina naplatila 7.646.018,20 eura.

“Kompanija Adriatic Marinas koja realizuje projekat Porto Montenegro, uložila je do sada u njegov razvoj 550 miliona eura neto a najavljeno je još 100 miliona ulaganja u narednom periodu. Na projektu direktno ili indirektno radi između 800 i 1.200 ljudi. Planovi razvoja Porto Montenegra u narednoj deceniji otvaraju brojne mogućnosti za saradnju sa Opštinom Tivat na unapređenju oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zdravstvenog sistema, te stvaranju uslova da Tivat postane prestižna i poželjna nautička i turistička destinacija tokom cijelegodine. Ovim projektom Tivat je jedini grad na svijetu koji ima Platinum marinu sa pet zvjezdica”, zaključuje se u ssaopštenju Opštine Tvat.

CdM

Check Also

Sve kapacitete upotrijebiti za novo kreditiranje i sprovođenje moratorijuma

Banke sve raspoložive kapacitete treba da koncentrišu na novo kreditiranje, primjenu mjera za ublažavanje posljedica …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *