Održan dijalog na visokom nivou CBCG sa Evropskom centralnom bankom

Delegacija Centralne banke Crne Gore koju predvodi guverner dr Radoje Žugić učestvovala je danas na sastanku u Frankfurtu, posvećenom dijalogu na visokom nivou sa Evropskom centralnom bankom (ECB). Delegaciju ECB-a predvodio je Benoît Cœuré, član izvršnog odbora.

Guverner Žugić upoznao je predstavnike ECB-a sa aktuelnom makroekonomskom situacijom u Crnoj Gori i stanjem u finansijskom sistemu.

„Prema procjenama MONSTAT-a, crnogorska privreda je u 2017. godini ostvarila rast od 4,3%. Ovakav trend je nastavljen i u ovoj godini, zahvaljujući, prvenstveno, snažnoj investicionoj aktivnosti, rastu domaće tražnje i privatne potrošnje, kao i povećanom turističkom prometu“, saopštio je guverner Žugić i dodao da Crna Gora mora nastaviti sa aktivnostima na diverzifikaciji privrede kako bi se smanjila njena zavisnost od vremenskih prilika.

Što se bankarskog sektora tiče, karakterišu ga stabilnost i visoka likvidnost i solventnost. Nekvalitetni krediti se, u kontinuitetu, smanjuju i trenutno iznose 217,9 miliona eura (7,4%). Ovo je značajan pad u odnosu na 2011. godinu, kada je nivo NPL-a iznosio 25,9%. Aktivne kamatne stope imaju tendenciju daljeg pada iako, i dalje, po riječima guvernera, predstavljaju skup input za realnu ekonomiju. Sa druge strane, i pored niskih pasivnih kamatnih stopa, depoziti rastu, što je dokaz povjerenja u bankarski sistem.

Guverner je upoznao predstavnike ECB-a i sa aktivnostima CBCG na unapređenju regulatornog okvira, u pravcu njegove pune harmonizacije sa EU standardima i najboljom bankarskom praksom.

U nastavku sastanka, viceguverneri CBCG, Nikola Fabris i Miodrag Radonjić, prezentovali su predstavnicima ECB-a okvir za vođenje makroprudencijalne politike sa potencijalnim instrumentima u funkciji dodatnog snaženja finanijske stabilnosti, preliminarne rezultate ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, kao i politiku upravljanja međunarodnim rezervama i efekte sprovođenja obavezne rezerve, kao instrumenta monetarne politike.

Tokom dijaloga, diskutovano je i o makroekonomskoj situaciji i razvoju bankarskog sektora u Eurozoni, kao i o monetarnoj politici ECB-a.

Dijalog na visokom nivou potvrđuje odličnu saradnju CBCG i najveće monetarne institucije Evropske unije i ima za cilj pripemu Crne Gore i ostalih zemalja kandidata za članstvo u evropski sistem centralnih banaka.

Check Also

Nova cjenovna kategorija u Voli marketima

Voli cijena obezbjeđuje najnižu cijenu na tržištu određenih proizvoda u svim kategorijama u ponudi. Svake …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *