Rudnik uglja: Direktori i advokati vjeruju da će dobiti spor protiv opštine

Protiv pljevaljskog Rudnika uglja vode se sporovi vrijedni 5,26 miliona eura, alije kompanija u finansijskom izvještaju za prošlu godinu rezervisala samo 299.220 eura jer su sigurni da neće izgubiti, navodi se između ostalog u izvještaju nezavisne revizorske kuće Deloit.

Ovaj revizor je ocijenio da finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju na kraju prošle godine, kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu. Deloit je, međutim, skrenuo pažnju na sudske procese i rezervisanja.

Rudnik je prošlu godinu završio sa profitom od 6,35 miliona eura, što je 2,6 miliona eura više nego godinu ranije, dok je neto obrtni kapital 882.649 eura.

Protiv Rudnika vodi se više sudskih sporova ukupne vrijednosti 5.263.978 eura, od kojih je tužba Opštine Pljevlja u iznosu od 5.067.475 eura od posebnog finansijskog značaja. U finansijskim iskazima za prošlu godinu rezervisanje po osnovu sudskih sporova iznosi 299.220 eura. Iako se konačni ishodi predmeta koji se vode protiv Rudnika trenutno ne mogu utvrditi, na osnovu dosadašnjeg toka sudskih sporova za koje nije izvršeno rezervisanje, uključujući i spor sa Opštinom Pljevlja, rukovodstvo i eksterno angažovani advokati smatraju da neće nastati dodatne obaveze. Zbog toga nijesu izvršili dodatna rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proizaći po okončanju sudskih sporova navedeno je u izvještaju Deloita. Rudnik je na kraju prošle godine potraživao od kupaca u zemlji za ugalj 1,7 miliona eura, što je znatno manje nego godinu ranije kada je bilo 5,36 miliona eura.

Ovo potraživanje se, kako je objašnjeno, najvećim dijelom odnosi na isporuku uglja Termoelektrani “Pljevlja 1,37 miliona, a 2016. je bilo 5,07 miliona.

Potraživanja po osnovu depozita za eksproprijaciju zemljišta na kraju prošle godine bila su 807.147 eura. To se u potpunosti odnosi na depozit kod Ministarstva finansija na ime naknada za plaćanje eksproprijacije zemljišta za potrebe proširenja površinskog kopa “Potrlica. Potraživanja za kamatu su 148.246 eura, što se odnosi na kompaniju Energetika Kragujevac, Srbija, po osnovu zatezne kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza po osnovu isporuke uglja u periodu od 27. jula 1998. do 20. marta 2009, po presudi Višeg trgovinskog suda u Beogradu od 9. marta 2006. Rudnik je korigovao potraživanja starija od godinu od Energetike i u toku 2017. naplatilo 198.354 eura konstatovano je u izvještaju revizora.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Montenegroberza i Zagrebačka berza potpisale sporazum o saradnji

Predstavnici Montenegroberze i Zagrebačke berze potpisali su danas sporazum o saradnji, čiji je cilj unapređenje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *