Poreska uprava

Poreska uprava u avgustu naplatila 101,5 miliona eura poreza

Poreska uprava je tokom avgusta ostvarila ukupnu bruto naplatu prihoda u iznosu od 101.582.567 eura, što je za 10,2 miliona eura (11 procenata) iznad ostvarenja iz istog perioda 2017. godine, odnosno 5,2 miliona eura (5,5 procenta) iznad plana naplate za avgust.

“U strukturi naplate posebno je značajno pomenuti ostvarenje kod poreza na dodatu vrijednost, koje je tokom avgust premašilo 30 miliona eura, što je za 22 procenta, odnosno šest miliona eura, iznad ostvarenja iz avgusta 2017. godine, a 15 procenata, ili četiri miliona eura, iznad plana naplate po ovom osnov”, kazali su u Poreska upravi.

Prema njihovim riječima, odlični efekti naplate PDV-a rezultat su više faktora, a naročito intezivnih aktivnosti poreske inspekcije, koja je u kontinuitetu  pratila rad poreskih obveznika, u nastojanju da poslovanje u sivoj zoni suzbije na najmanju moguću mjeru.

“Rast naplate u odnosu na plan i ostvarenje iz prošle godine zabilježen je i kod svih ostalih vrsta prihoda, a posebno treba istaći naplatu poreza na dohodak fizičkih lica u ukupnom iznosu od  14.60.497 eura i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 45.93.201 eura, poreza na dobit pravnih lica u iznosu od 3.351.492 eura i koncesionih naknada u iznosu od 3.667.303 eura”, ističu u Poreska upravi.

Izvor: Analitika

Check Also

Koje zemlje u EU najviše troše električnu energiju iz obnovljivih izvora

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora porasla je za gotovo pet odsto za samo godinu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.