Ako neka banka ode u stečaj depoziti do 50.000 eura su sigurni

Ukoliko bi neka od 15 banaka na crnogorskom tržištu otišla u stečaj, Fond za zaštitu depozita ima dovoljno novca da odmah reaguje i počne isplatu štednje klijentima građanima i privredi do 50 hiljada eura, kazao je u intervjuu Pobjedi direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković.

Objašnjava da Fond raspolaže dovoljnim iznosom sredstava u slučaju da dođe do stečaja u nekoj od banaka iz sistema.

“Trenutno, Fond raspolaže sa više od 137 miliona eura. Imajući u vidu veličinu crnogorskih banaka, obim i strukturu depozitnog potencijala i iznos garantovanih depozita po bankama pojedinačno, raspoloživi novac je više nego dovoljan da Fond ispuni svoju ulogu. Dakle, u slučaju realizacije potencijalnih rizika ne postoji bojazan za deponovanu štednju”, kazao je on.

Zakonski rok za početak isplate garantovanih depozita je 15 radnih dana.

“Sredstva su operativna i, u slučaju potrebe, mogu se staviti na raspolaganje deponentima i prije zakonom utvrđenog roka od 15 dana”, ističe Marković.

Fond je, uvjerava, i tehnički i kadrovski, osposobljen za sprovođenje obračuna garantovanog depozita u veoma kratkom roku.

“Tokom prethodne i ove godine, Fond je, kao dio redovnih aktivnosti, sproveo simulaciju isplate garantovanih depozita kod nekoliko banaka. Takođe, u skladu sa internim procedurama, Fond je sačinio širi spisak banaka, preko kojih bi bila izvršena isplata garantovanih depozita. Deponenti bi bili obaviješteni odmah po nastupanju zaštićenog slučaja preko sredstava informisanja. Nakon izbora banke preko koje bi se vršila isplata garantovanih depozita, deponenti bi putem medija bili informisani o datumu početka isplate, nazivu banke preko koje se vrši isplata i popisu svih isplatnih mjesta gdje deponenti mogu ostvariti svoje pravo na garantovani depozit”, kazao je Marković.

Novi zakon je u proceduri, završena je javna rasprava u Ministarstvu finansija. On predviđa isplatu garantovanih depozita u visini od 100.000 eura, ali tek kad Crna Gora uđe u EU. Do usvajanja novog zakona, ostaje iznos garantovanog depozita od 50.000 eura.

Marković objašnjava kako Fond obračunava garantovani depozit.

“Garantovani depozit se obračunava tako da se svi depoziti jednog deponenta kod banke u stečaju saberu zajedno sa pripadajućom kamatom do dana nastanka stečaja, pa se od tako dobijenog iznosa oduzmu dospjele obaveze deponenta prema banci. U slučaju da je iznos veći od 50.000 eura, Fond ća isplatiti 50.000 eura, a ostatak će deponent tražiti kroz naplatu iz stečajne mase banke”, objasnio je on.

Garantovani depozit se, dodaje, isplaćuje preko jedne ili više banaka.

“Za pravna lica, garantovani depozit se isplaćuje isključivo na žiro račun pravnog lica vlasnika garantovanog depozita, kod banke isplatioca ili druge banke po želji vlasnika depozita. Fizička lica imaju mogućnost izbora. Oni mogu podići garantovani depozit u efektivi (kešu), otvoriti račun kod banke isplatioca i prenijeti sredstva na njega ili na račun u nekoj drugoj banci”, zaključio je Marković.

Check Also

Saradnja IRF-a i firme Juing: Finansijsku pomoć iskoristili za otvaranje knjižare “Pčelica”

Knjiga je najbolji prijatelj – kaže poznata krilatica, a na radost velikog broja mališana, porodica …

2 KOMENTARI

  1. Primjećujete li da ispod stoji drugi naslov da građani u bankama imaju 1,26 milijardi evra … želim da radim u Fondu za zaštitu depozita !

  2. Ovo je najava da će skoro biti povlačenja novca iz Cg banaka i isplata zagarantiranih depozita ili šta?

Leave a Reply to Esad Cancel reply

Your email address will not be published.