Brend i međunarodno oporezivanje

Neposredno po završetku svjetskog prvenstva, jedan od najpoznatijih fudbalera na svijetu Kristijano Ronaldo je postigao nagodbu sa poreskim vlastima Španije u vrijednosti od 19 miliona eura kako bi izbjegao služenje kazne zatvora po osnovu poreske utaje.

Naime, portugalski fudbaler je prava na svoje ime prenio na kompaniju osnovanu u Republici Irskoj, koja je zaključivala u Ronaldovo ime ugovore sa sponzorima. Na taj način, Kristijano Ronaldo je imao značajno niže poreske obaveze nego u slučaju da je takva kompanija bila osnovana u Španiji, u kojoj je do letos živio i igrao.

Afera ’’Rajski papiri’’ (’’Paradise papers’’) razotkrila je poresku šemu vodećeg proizvođača sportske obuće ’’Nike’’. Ova kompanija na globalnom nivou minimizira porez na dobit tako što prava na kompanijski brend i intelektualna prava na pojedine modele patika prenosi na kompaniju sa Bermuda. Bermudska kompanija po osnovu stečenih prava naplaćuje rojalitete od članica ’’Nike’’ grupe i tako se profit iz čitavog sveta ’’sliva’’ na arhipelag u Atlantiku.

Na ovim primjerima se jasno vidi kako brend i drugi oblici nematerijalne imovine (franšize, patenti, licence, znanja i tehnologije itd.) mogu biti zloupotrijebljeni u cilju izbjegavanja poreza. S jedne strane, nematerijalna imovina vlasniku može donijeti natprosječan profit: sponzori su spremni da daju veći novac Kristijanu Ronaldu, nego nekom manje popularnom sportisti; potrošači plaćaju višu cijenu za ’’Nike’’ patike, nego za patike nekog manje poznatog proizvođača. Istovremeno, nematerijalna imovina se ne može lako identifikovati: troškovi njenog kreiranja su najčešće rashod perioda (zbog čega nematerijalne imovine često ni nema u poslovnim knjigama), aktivnosti stvaranja mogu biti preduzete godinama ili decenijama prije nego što imovina počne odbacivati prinos i nema fizičku supstancu, pa se relativno lako može prenositi s kraja na kraj planete.

U cilju sprečavanja gore pomenutih poreskih šema, promjene u međunarodnom oporezivanju, predviđene BEPS projektom OECD/G20, predviđaju primjenu sljedećeg principa: pravo na profit ostvaren korišćenjem brenda ili drugog oblika nematerijalne imovine se ne stiče formalnim vlasništvom nad tom imovinom, nego doprinosom u kreiranju imovine. U skladu sa navedenim principom, španske vlasti su smatrale da su sponzori angažovali Kristijana Ronalda zbog uspješnih igara u ’’Real Madridu’’ i stoga su zahtijevali da se dobit od sponzorstava oporezuje u Španiji. Primjenom istog principa, profit od brenda ’’Nike’’ ne bi mogla sticati kompanija sa Bermuda, već bi ga sticale one članice grupe koje su u najvećoj mjeri doprinijele kreiranju jednog od najvrednijih brendova na svijetu.

Srećko Ćosović,

Konsultant, WTS Porezi i Finansije

Izvor: Ekonomski.net

Check Also

Rusi u Hrvatsku stižu kao da nema rata

Od početka rata u Ukrajini koji je inicirala Moskva, u Hrvatskoj je boravilo gotovo 50.000 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.