Barsla plovidba u gubitku 1,6 miliona

Kompanija Barska plovidba završila je drugi kvartal sa neto gubitkom od 1,59 miliona eura, dok je u istom prošlogodišnjem periodu bilaudobiti2,47 miliona.

Poslovni prihodi kompanije su prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegro berze, na kraju juna smanjeni 4,7 odsto u odnosu na uporedni period i iznosili su 2,63 miliona.

Poslovni rashodi kompanije su pali 3,3 odsto na 2,93 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 1,08 miliona, amortizacije i rezervisanja 700.300, a materijala 212.110 eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 932.330 eura. Ukupna aktiva kompanije na kraju juna iznosila je 42,04 miliona i smanjena je 3,9 odsto u odnosu na uporedni period.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 38,58 miliona, a kratkoročna 2,14 miliona. Odložene poreske obaveze iznose 1,52 miliona eura.

Check Also

Bogat praznični program u Ulcinju: Nastupiće Sergej Ćetković, Marko Luis, Ledri Vula…

Manifestacija “Sweet December” organizuje se u Ulcinju od 15. decembra do 10. januara. Zvučna muzička …

Leave a Reply

Your email address will not be published.