Ministarstvo finansija

Kreće velika reforma zakona u bankarskom sektoru

Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na pripremi predloga zakona o bankama i predloga zakona o sanaciji banaka. Nacrti predloga veoma važnih zakona, kojim će početi reforma zakona koji važe za bankarski sektor, moraju biti završeni do kraja ove godine.

To se navodi u Informaciji o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u Poglavlju 9 – finansijske usluge.

Podsjetimo, Centralna banka je prije godinu dana pripremila radnu verziju predloga zakona o sanaciji banaka, a bankari su tada saopštili da nova rješenja iz Nacrta zakona o sanaciji banaka donijeti dodatni trošak u poslovanju, zbog čega traže da se ona preispitaju.

Tadašnjim Nacrtom zakona o sanaciji banaka je definisano da se sanacioni fond formira do 2024. godine i da raspolaže iznosom od jedan odsto garantovanih iznosa depozita banaka koji imaju sjedište u Crnoj Gori.

U Informaciji se podsjeća da je Centralna banka je u skladu s ranijim planom pripreme regulative utvrdila radne verzije Zakona o sanaciji banaka i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i u julu 2017. ih dostavila Ministarstvu finansija na dalju proceduru.

„Cilj takvog plana je bio da se prije usvajanja novog Zakona o kreditnim institucijama (u PPCG 2018-2020 planiran za prvi kvartal 2019, pod nazivom Zakon o bankama), a koji se priprema u okviru Tvining projekta, usvoji Zakon o sanaciji banaka koji omogućava pravne pretpostavke za uspostavljanje funkcije sanacije, osnivanje sanacionog fonda i sprovođenje mogućih mjera sanacije, s tim da se odmah nakon usvajanja novog Zakona o kreditnim institucijama pristupi odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji banaka, radi njegovog potpunog usklađivanja sa zahtjevima iz BRRD-a“, piše u Informaciji.

Polazeći od činjenice da je u okviru tvining projekta već otpočela priprema novog Zakona o kreditnim institucijama, ocijenjeno je racionalnim da se novi Zakon o kreditnim institucijama i inoviranje postojeće verzije Zakona o sanaciji banaka vrše uporedo, kako bi oba zakona bila usvojena istovremeno.

Tvining projektom je planirano da konačna radna verzija novog Zakona o kreditnim institucijama bude završena u poslednjem kvartalu tekuće godine.

„U istom roku je planirano i inoviranje postojeće radne vezije Zakona o sanaciji kreditnih institucija, nakon čega će ova dva zakona biti dostavljena nadležnom ministarstvu na dalju proceduru“, zaključuje se u dokumentu.

Prema planu, predlozi zakona moraju biti završeni do kraja naredne godine.

Analitika

Check Also

Švedski gigant za 148 miliona dolara kupio zagrebački Nanobit

Švedski proizvođač mobilnih igara Stillfront grupa preuzela je zagrebački Nanobit za 148 miliona dolara ili …

One comment

  1. Možda ovaj put MF ne bude odsutno i dozvoli neznavenoj CB CG i svim tim pretplaćenim “stručnjacima”, koji stižu preko EK-ratskih projekata uništi banakrski sektor u CG a kao što su uradili u oktobru prošle godine. Približavati se administtrativno, kada ostala poglavlja nisu ni na nivou kraja prethodnog stoljeća, je igranje na štrik a ne stvarno sagledavanje potreba tržišta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *