Ministarstvo finansija

Kreće velika reforma zakona u bankarskom sektoru

Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na pripremi predloga zakona o bankama i predloga zakona o sanaciji banaka. Nacrti predloga veoma važnih zakona, kojim će početi reforma zakona koji važe za bankarski sektor, moraju biti završeni do kraja ove godine.

To se navodi u Informaciji o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u Poglavlju 9 – finansijske usluge.

Podsjetimo, Centralna banka je prije godinu dana pripremila radnu verziju predloga zakona o sanaciji banaka, a bankari su tada saopštili da nova rješenja iz Nacrta zakona o sanaciji banaka donijeti dodatni trošak u poslovanju, zbog čega traže da se ona preispitaju.

Tadašnjim Nacrtom zakona o sanaciji banaka je definisano da se sanacioni fond formira do 2024. godine i da raspolaže iznosom od jedan odsto garantovanih iznosa depozita banaka koji imaju sjedište u Crnoj Gori.

U Informaciji se podsjeća da je Centralna banka je u skladu s ranijim planom pripreme regulative utvrdila radne verzije Zakona o sanaciji banaka i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i u julu 2017. ih dostavila Ministarstvu finansija na dalju proceduru.

„Cilj takvog plana je bio da se prije usvajanja novog Zakona o kreditnim institucijama (u PPCG 2018-2020 planiran za prvi kvartal 2019, pod nazivom Zakon o bankama), a koji se priprema u okviru Tvining projekta, usvoji Zakon o sanaciji banaka koji omogućava pravne pretpostavke za uspostavljanje funkcije sanacije, osnivanje sanacionog fonda i sprovođenje mogućih mjera sanacije, s tim da se odmah nakon usvajanja novog Zakona o kreditnim institucijama pristupi odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji banaka, radi njegovog potpunog usklađivanja sa zahtjevima iz BRRD-a“, piše u Informaciji.

Polazeći od činjenice da je u okviru tvining projekta već otpočela priprema novog Zakona o kreditnim institucijama, ocijenjeno je racionalnim da se novi Zakon o kreditnim institucijama i inoviranje postojeće verzije Zakona o sanaciji banaka vrše uporedo, kako bi oba zakona bila usvojena istovremeno.

Tvining projektom je planirano da konačna radna verzija novog Zakona o kreditnim institucijama bude završena u poslednjem kvartalu tekuće godine.

„U istom roku je planirano i inoviranje postojeće radne vezije Zakona o sanaciji kreditnih institucija, nakon čega će ova dva zakona biti dostavljena nadležnom ministarstvu na dalju proceduru“, zaključuje se u dokumentu.

Prema planu, predlozi zakona moraju biti završeni do kraja naredne godine.

Analitika

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

One comment

  1. Možda ovaj put MF ne bude odsutno i dozvoli neznavenoj CB CG i svim tim pretplaćenim “stručnjacima”, koji stižu preko EK-ratskih projekata uništi banakrski sektor u CG a kao što su uradili u oktobru prošle godine. Približavati se administtrativno, kada ostala poglavlja nisu ni na nivou kraja prethodnog stoljeća, je igranje na štrik a ne stvarno sagledavanje potreba tržišta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.