Erste banka zapošljava: Stariji risk menadžer upravljanja kreditnim rizikom pravnih lica

Stariji risk menadžer upravljanja kreditnim rizikom pravnih lica

Organizaciona jedinica: Sektor upravljanja rizicima, Služba upravljanja kreditnim rizikom pravnih lica

Nadređeno radno mjesto: Rukovodilac službe upravljanja kreditnim rizikom pravnih lica

SADRŽAJ POSLA / ODGOVORNOSTI:

 • Odgovornost za upravljanje kreditnim rizikom pravnih lica;
 • Analizira kreditne zahtjeve;
 • Daje mišljenje o kreditnom zahtjevu sa gledišta rizika (izrada votuma);
 • Izrađuje mišljenja za banke članice Grupe;
 • Analizira ukupnu izloženost banke prema komintentu;
 • Operativno sprovodi restrukturiranje komintenata predloženo od work outa;
 • Vrši analizu projekata, investicija, te ocjenjivanje njihove prihvatljivosti za finansiranje sa aspekta rizika;
 • Vrši predlaganje limita za banke, te osiguravajućih društava;
 • Analizira predloge za ulaganje u vrijednosne papire, utvrđuje limite i sl.;
 • Učestvuje u due diligence projektima (firme i banke);
 • Vrši kontrolu naplate potraživanja od klijenata (osim workout-a), te izvještavanje rukovodilaca službe o istom;
 • Obavlja ostale poslove po nalogu nadležnih osoba.

USLOVI:

 • VSS – Ekonomsko usmjerenje;
 • 2 godine iskustva na bankarskim poslovima;
 • Odlično poznavanje finansijskih izvještaja (firmi, banaka, osiguravajućih društava i dr.), analiza pokazatelja, tržišnih kretanja i dr.;
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pismu.

Lične vještine i ponašanja:

 • Organizacione sposobnosti, komunikativnost, kreativnost, sposobnost odlučivanja.

Ostalo: Probni rad 6 mjeseci

BIĆE KONTAKTIRANI SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR
Prijave slati na mail adresu: [email protected]
Rok za prijavu do: 31.08.2018

Check Also

Rast indeksa i prometa obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Crna Gora otvorila …