Privredni sud

EK i EUROSTAT traže od MONSTAT-a da se iseli iz zgrade Privrednog suda

Evropska komisija i EUROSTAT direktno su tražili od crnogorskog Zavoda za staitisku da se iseli iz zgrade koju trenutno dijele sa Privrednim sudom, a od Vlade da hitno nađe adekvatan smještaj MONSTAT-u.

„Na problem neadekvatnog prostornog rješenja godinama ukazuju i visoki zvaničnici Evropske komisije i EUROSTAT-a, izražavajući zabrinutost za još uvijek neriješeno pitanje poslovnog prostora koji utiče na manjak povjerenja, kako građana Crne Gore, tako i EU. Ovaj problem se posebno ističe u svim relevantnim dokumentima vezanim za proces evropske integracije“, navodi se u Informaciji o statusu pregovaračkog poglavlja 18 – Statistika.

Pored ograničenih administrativnih kapaciteta, Zavod se suočava i s nedostatkom adekvatnih prostornih kapaciteta.

„Zavod za statistiku dijeli zgradu s Privrednim sudom, što značajno ograničava radni prostor i primjenu tehničkih i bezbjedonosnih standarda, koje Crna Gora ima obavezu da primijeni u radu. Neadekvatan poslovni prostor Zavoda za statistiku direktno utiče na kršenje principa Kodeksa prakse evropske statistike, koji su zahtijevani od strane Evropske unije i na kojima se zasniva rad zvanične statistike. Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja još uvijek nije riješila problem neadekvatnog poslovnog prostora koji utiče na kršenje osnovnih principa zvanične evropske statistike“, piše u dokumentu.

Imajući u vidu osnovu sa koje je krenuo Zavod za statistiku, uključujući ljudske, finansijske i prostorne kapacitete, ostvareni su odlični rezultati zahvaljujući kontinuiranom ulaganju i edukovanom kadru koji radi u Zavodu, ali se napominje na nedostatak kadrovskih resursa.

„Trenutno u Zavodu za statistiku zaposleno je 103 radnika. Godišnje se bilježi povećanje broja zaposlenih za dodatnih 5, što svakako predstavlja povećanje, ali ne u dovoljnom obimu koji proces evropskih integracija zahtijeva, pri čemu je u poslednjim godinama primjetan značajan odliv edukovanog kadra“, dodaje se u Izvještaju.

Za postizanje potpunog ispunjenja Pravilnika o internoj organizaciji i sistematizaciji, koji predviđa 200 zaposlenih, potrebno je još 20 godina imajući u vidu godišnje povećanje od po pet zaposlenih, što jasno ukazuje na nužnost jačanje dinamike godišnjeg rasta broja zaposlenih u Zavodu za statistiku, imajući u vidu stremljena države na putu evropskih integracija.

„Problem nedovoljnog kadra direktno utiče na ispunjenje obaveza koje proces evropskih integracija zahtijeva. Usljed nedostatka ljudskih, finansijskih i prostornih kapaciteta, povećan je rizik od neispunjenja obaveza kako u poglavlju 18, tako i drugim poglavljima za koje su podaci zvanične statistike neophodni“, zaključuje se u dokumentu.

Analitika

Check Also

Boeing pronašao prvog kupca za avion 737 Max otkako ih je morao sve prizemljiti

Nakon što je Boeing morao prizemljiti sve svoje modele aviona 737 Max zbog porasta sumnje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *