Umjesto hotela City, zgrada sa 240 stanova

Podgorička kompanija UTIP Crna Gora, biznismena Žarka Burića, srušiće hotel City u Podgorici i na toj lokaciji sagradiće poslovno stambeni kompleks ukupne bruto površine 30,9 hiljada metara kvadratnih.

V.d glavni državni arhitekta, Dušan Vuksanović, dao je saglasnost na idejno rješenje ovog objekta koji će se graditi na urbanističkoj parceli jedan pod Ljubovićem, koju čine tri katastarske parcele, u zahvatu DUP-a Pobrežje zona G izmjene i dopune, piše Pobjeda.

Projektant objekta je podgorička firma Arhitektonski atelje, vlasništvo Mladena Đurovića. Urbanistička parcela broj 1 je ukupne površine 9.418,57 metara kvadratnih i na njoj je trenutno City hotel. Investitor, koji je vlasnik parcele i hotela, nije želio da postojeći objekat zadrži, jer mu nije ekonomski isplativ. Odlučio je da iskoristi opciju koja mu je planom i urbanističko-tehničkim uslovima dozvoljena i hotel ukloni i zamijeni novim objektom druge namjene.

Izgradiće se dva objekta, ispod kojih će se nalaziti jedinstvena podzemna garaža. Objekti su pozicionirani po obodu parcele i izlaze do građevinskih linija sa svih strana, praktično formirajući zatvorenu blokovsku strukturu sa centralnim dvorištem. Sastoje se od podzemne etaže, prizemlja i šest spratova, a imaće 315 parking mjesta. Navodi se da njihov nadzemni dio čini ukupno šest međusobno dilatiranih cjelina. Jedan objekat se sastoji od pet međusobno dilatiranih konstruktivnih cjelina, dok je drugi objeka jedinstvena konstruktivna cjelina.

Ovaj stambeno-poslovni kompleks imaće 240 stanova i 18 poslovnih prostora.

Predviđeno je šest garsonjera, 114 jednosobnih, 102 dvosobna i 18 trosobnih stanova.

U objektu se osim stanovanja planira poslovanje u prizemnoj etaži, a u jednom dijelu objekta može se planirati izgradnja gradskog hotela koji se će imati zaseban ulaz i koji se po vertikali može pružati cijelom visinom objekta. Programski sadržaji i zahtjevi investitora su uticali na odvajanje funkcija, pa su objekti projektovani tako da se u prizemlju nalaze poslovni prostori dok je na spratovima stanovanje. Podzemna etaža nalazi se ispod parcele i njena namjena je isključivo garažiranje vozila.

CdM

Check Also

Vlada predviđa djelimični oporavak ekonomije i rast od 4,9 odsto 2021. godine

Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva finansija utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *