Binfo brojke: Poslovna “mapa” Plava

Portal Binfo.me na ovaj način je na svojoj FB stranici čestitao stanovnicima Plava 27.jul, Dan opštine Plav.

Područje plavske opštine bilo je naseljeno od davnina, a svakako od VIII vijeka p.n.e. o čemu svjedoče i spomenici materijalne kulture. Na ovom prostoru ranije su živjeli Iliri, Grci, Rimljani i Osmanlije.

Postoji predpostavka da termin Plav potiče od imena Rimskog imperatora Phlaviusa koji je nekada stolovao ovim prostorima.

Grad Plav je izgrađen u vrijeme Turske vladavine sa svojim visokim zidinama i u njemu su mahom živjeli age i begovi. Plav je za vrijeme Turske vladavine imao autnomiju koja je trajala 34 godine, a 1878. godine odlukama Berlinskog kongresa Plav i Gusinje su pripali Crnoj Gori. Za Plav se govori da je njegovo podizanje okončano 1619. godine, jer se tada Plav po prvi put pominje kao grad, a do tada je postojala Plavska župa, odnosno Plavska nahija.

Danas u Opštini Plav posluje 178 preduzeća, a bilanse za 2017. godinu predalo je njih 83.

Od toga je 81 mikro i dva mala preduzeća.

Ova preduzeća, u kojima je zaposleno 220 radnika, ostvarila su 8.2 miliona eura prihoda u prethodnoj godini.

Tri najveća preduzeća koja su pozitivno poslovala po visini prihoda su:
1. Same Company d.o.o.
2. Komunalne djelatnosti d.o.o.
3. Palavrtić d.o.o.

Svim građanima Plava čestitamo Dan Opštine!

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *