Elektroprivreda dijeli 55,3 miliona dividende

Odbor direkotra Elektroprivrede (EPCG), kojim predsjedava Đoko Krivokapić, donio je odluku da se gubitak od 948 hiljada iz propše godine pokrije iz neraspoređene dobiti preduzeća, a da se ostatak nagomilanog profita od 55,3 miliona eura podijeli akcionarima. Vlasnici kapitala EPCG, u kojem Vlada i A2A imaju 99 odsto dionica, o tom predlogu će se izjasniti i najvjerovatnije ga prihvatiti 20. avgusta.

Vlada, koja je nedavno platila 70 miliona za dio akdija A2A, i sada ima 70,2 odsto udjela, dobiće od dividende 38,7 miliona, dok će A2A, koja je sa 41,7 odsto dionica pala na 28,6 odsto, dobiti 15,8 miliona eura. Ostatak će biti isplaćen malim akcionarima koji imaju oko jedan odsto dionica.

Akcionari ćs se izjasniti i o revizorskom izvještaju Ernst i Janga koji je dao mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze iz 2017. godine iz pet razloga. Prvi je, kako piše u izvještaju, taj što EPCG nema odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu za nekretnine, postrojenja i opremu vrijednu 40,3 miliona eura.Revizor je utvrdio da je EPCG na kraju 2016. godine pokazala obaveze prema dobavljačima od 3,4 miliona eura i obračunate obaveze od 4,1 milion koje se odnose na različite konsultantske usluge pružene A2A.

“Nije nam stavljen na raspolaganje ugovor potpisan sa A2A (osim ugovora o poravnanju od 23. oktobra 2017) koji je bio osnov za priznavanje ovih obaveza. U skladu sa navedenim, naše mišljenje na konsolidovane finansijske iskaze za 2016. godinu bilo je modifikovano. Naše mišljenje na konsolidovane iskaze za tekuću godinu je takođe modifikovano zbog mogućih efekata ovog pitanja na uporedivost iznosa u tekućoj godini sa uporednim podacima”, piše u nalazu revizora.

Revizor je naveo da je EPCG prikazala smanjenje osnovnog kapitala od 148,4 miliona eura na 31. decembar prošle godine i smanjenje akumuliranog gubitka u istom iznosu, na osnovu odluka skupštine akcionara koja je usvojena dan ranije. Rukovodstvo je smatralo pravilnim da evidentira smanjenje akcijskog kapitala i akumuliranog gubitka na dan kad je odluka usvojena od skupštine akcionara, po osnovu pribavljenih mišljenja instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore i Ministarstva finansija.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

Twitter izgubio više od pola milijarde dolara u tri mjeseca

Kompanija Twitter izgubila je više od pola milijarde dolara u tri mjeseca do septembra nakon …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *