Crna Gora uspješno kreira politike u oblasti malih i srednjih preduzeća

Crna Gora uspješno kreira politike i usvaja ključna strateška dokumenta koja tretiraju oblast malih i srednjih preduzeća (MSP), vodeći se preporukama Akta o malim preduzećima (SBA), kao i drugim evropskim dokumentima koja prepoznaju politiku njihovog razvoja, konstatovano je na sastanku SBA koordinatora koji je održan danas u Parizu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomije, predstavnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), koji su ujedno bili i domaćini ovog sastanka, predstavili su preliminarne rezultate procjene svih deset dimenzija Akta o malim preduzećima, za zemlje zapadnog Balkana i Tursku, a oni pokazuju da je Crna Gora na dobrom putu daljeg razvoja i unapređenja poslovnog ambijenta.

„U narednom periodu uložiće se dodatni napori na otklanjanju onih barijera koje utiču na dalje unapređenje poslovnog ambijenta i nastaviće se sa sprovođenjem reformskih mjera u dijelu pojednostavljenja poslovnog zakonodavstva. Posebna pažnja biće usmjerena na lokalni nivo, u dijelu smanjenja broja i iznosa lokalnih naknada i taksi koje preduzetnici plaćaju, registraciji biznisa – u smislu potpunog uvođenja elektronske registracije, poboljšanja efikasnosti rada katastarskih službi, izdavanja građevinskih dozvola, unapređenja efikasnosti državne administracije, kao i smanjenja troškova administrativnih postupaka i skraćenju dužine njihovog trajanja“, ocijenjeno je na sastanku.

Na sastanku je istaknuto da su neke od aktivnosti koje Crna Gora uspješno nastavlja da sprovodi povećanje broja savjetodavnih i mentorskih usluga, korišćenje usluga u okviru Evropske mreže za preduzetništvo, kao i rad na jačanju dalje saradnje između preduzeća i naučno istraživačkih ustanova.

Napredak je zabilježen i u razvoju poslovne infrastrukture za podršku inovativnih aktivnosti, kreiranju programa finansijske i nefinansijske podrške za razvoj zelenih poslova, kao i jačanju unutrašnih performansi preduzeća kako bi učestvovali na međunarodnim javnim tenderima i u okviru EU programa.

„Crna Gora je i dalje regionalni lider u preduzetničkom učenju i uložiće se dodatni napori u dijelu usklađivanja upisne politike i razvoja stručnih kvalifikacija sa potrebama tržišta rada, razvoja obrazovnih programa zasnovanih na ishodima učenja u saradnji sa poslodavcima, kao i daljem razvoju sistema dualnog obrazovanja i promociji stručnog obrazovanja“, konstatovano je na sastanku.

U Ministarstvu zaključuju da dosljedna realizacija principa tog dokumenta stvara dobre pretpostavke za razmjenu iskustava u regionu i bolju saradnju sa institucijama EU, prije svega otvara mogućnost pripreme za korišćenje raspoloživih finansijskih sredstava EU, što je od posebnog značaja za dalji razvoj sektora MSP.

U svojstvu nacionalnog SBA koordinatora sastanku je prisustvovao generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.

Finalni SBA Izvještajni obrazac za period 2016-2019. godine biće objavljen na proljeće 2019. godine.

CdM

Check Also

CKB i Podgorička banka pridružuju se i ove godine obilježavanju Nedjelje štednje

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB) i Podgorička banka AD Podgorica (Podgorička banka), članice OTP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *