KAP ne izlazi iz stečaja dok se sporovi ne završe

Trenutno se vodi oko 70 sudskih i upravnih postupaka u kojima je Kombinat aluminijuma (KAP) u stečaju stranka, od kojih su neki višemilionski, pa je nemoguće davati projekcije o vremenu okončanja tih postupaka, a samim tim i stečajnog postupka, kazali su “Danu” iz Privrednog suda. Stečaj u KAP-u je pokrenut juna 2013. a stečaj uveden 8. jula te godine. Proizvodnju je prve godine organizovao Montenegro bonus, a od tada do danas Uniprom koji je za veći dio imovine fabrike platio 21 milion eura.

“Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji sa Unipromom stečajna uprava je stavila na raspolaganje drugoj ugovornoj strani objekte, postrojenja i svu neophodnu opremu za proces proizvodnje. Istim ugovorom stečajna uprava se obavezala da angažuje broj i strukturu radnika koji je potreban radi održavanja procesa prizvodnje u KAP-u, do okončanja postupka prodaje imovine. Nakon što se u potpunosti okonča postupak prodaje imovine, raskinuće se ugovor po poslovno-tehničkoj saradnji sa Unipromom, a radnike će i formalno preuzeti kupac imovine, jer se postupak prodaje i upisa prava svojine i drugih prava stečenih prodajom na kupca privodi kraju”, naveli su iz Privrednog suda.

Stečajni upravnik u KAP-u je Veselin Perišić, dok je stečajni sudija predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić.

Po broju povjerilaca, visini potraživanja i drugim aspektima radi se o najsloženijem stečajnom postupku koji se vodi ili se vodio na teritoriji Crne Gore.

(Dan)

Check Also

Addiko banka fiksira vrijednost 3M EURIBOR-a na dvije godine

Addiko banka odlučila je da svojim klijentima sa varijabilnim kamatnim stopama na kredite omogući fiksiranje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.