Raspisan konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorice raspisao je konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva i poljoprivrede.

Opredijeljena sredstva za ovu kreditnu liniju iznose ukupno 100.000 EUR, od čega 70.000 EUR za stimulisanje poljoprivrede i 30.000 EUR za stimulisanje preduzetništva. Iznos sredstava za realizaciju jednog kredita za stimulisanje preduzetništva ili za stimulisanje poljoprivrede je do 4.000 eura.

“Korisnik kredita može biti srednje, malo ili mikro preduzeće, preduzetnik i poljoprivredni proizvođač iz Podgorice, a neophodna dokumentacija za učešće na konkursu pored zahtjeva za dodjelu kredita podrazumijeva dostavljanje biznis plana, dokaza o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti, odnosno o upisu u registar poljoprivrednih proizvođača, lista nepokretnosti i sredstva obezbjeđenja vraćanja kredita – odnosno kreditno sposobnih žiranata”, navodi se na vebsajtu Glavnog grada.

Korisniku kredita je obezbijeđen grejs period od 12 mjeseci od dana prenosa odobrenih sredstava, a rok otplate kredita je 3 godine u polugodišnjim anuitetima, uz kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou.

Prilikom podnošenja zahtjeva posebno će se cijeniti oni koji doprinose razvoju ženskog preduzetništva i razvoju biznisa mladih.

Zahtjevi za dodjelu kredita (tipski obrazac) i potrebna dokumentacija predaju se na šalteru Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje u Ulici Vuka Karadžića br. 16.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20 dana od dana objavljivanja konkursa, a informacije u vezi Konkursa za raspodjelu kredita, mogu se dobiti na šalteru Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje, na kontakt telefone: 625-724; 625-205 i 625-190 i e-mail: [email protected]

Detalje pogledajte na ovom linku

Check Also

Istraživanje Erste banke pokazalo: Pandemija promijenila navike potrošača vlasnika kartica

Istraživanje Erste banke pokazalo je da su građani vlasnici kartica ove banke tokom epidemije korona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *