Državno željezničko preduzeće ne plaća poreze dvije i po godine

Državno preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava OŽVS nije plaćalo poreze i doprinose na zarade i naknade zarada dvije i po godine i po tom osnovu duguje 1,675 miliona eura, utvrdio je nezavisni revizor koji je dao mišljenje s rezervom na finansijski izvještaj za 2017. godinu.

“Poslednja isplata poreza i doprinosa zarada izvršenaje u 2015. godini, a odnosi se na zarade za jun 2015. godine”, piše u izvještaju revizorske kuće HJ1B Mont audit.

Revizor je utvrdio i da su neto zarade za decembar 2017. godine isplaćene u januaru 2018. godine.

Utvrdili su i da OŽVS, koje je nastalo izdvajanjem iz nekada jedinstvene željeznice, u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji vodi zemljište po nabavnoj vrijednosti od 11,4 miliona, koje je knjigovodstveno evidentirano na osnovu diobenog bilansa sačinjenog prilikom formiranja društva.

“U listovima nepokretnosti koji su revizoru dati na uvid, kao vlasnik nepokretnosti upisan je Željeznički prevoz i država Crna Gora, a ne OŽVS. Takođe, ove nepokretnosti nisu bile predmet fer procjene vrijednosti, odnosno za iste nije utvrđivana fer vrijednostu smislu MSFI 13 mjerenje fer vrijednosti, a u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) 16 nekretnine, postrojenja i oprema”, piše u izvještaju.

Preduzeće čiji je izvršni direktor Milorad Vuković, prošlu godinu je završilo s minusom od 608,5 hiljada, što je oko 120 hiljada više nego 2016. godine. Ukupan gubitak preduzeća iznosio je na kraju 2017. godine 3,75 miliona.

Izvor: Dan, CdM

Check Also

Institut sertifikovanih računovođa i Udruženje sudskih vještaka potpisali sporazum o saradnji

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) i Udruženje sudskih vještaka Crne Gore (USVCG) potpisali su …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *