Port of Adria: Akumulirani gubitak 26 miliona eura

Kompanija Port of Adria kojom, od kraja 2013. većinski gazduje turski investitor Global Ports, 2017. godinu završila je sa gubitkom od 1,43 miliona eura, a akumulirani gubici iznose 26,2 miliona eura.

Prošlogodišnji gubitak bio je za 20 odsto manji u odnosu na 2016. godinu kada je iznosio skoro 1,8 miliona eura. Poslovni prihodi kompanije smanjeni su sa 7,2 na 6,97 miliona eura, a rashodi sa 8,82 na 8,26 miliona eura.

Skupština akcionara usvojila je izvještaje o prošlogodišnjem poslovanju sa revizorskim.

„U izvještaju nezavisnog revizora KPMG izraženo je mišljenje s rezervom jer je ustanovljeno da je u prethodnim godinama, nakon promjene vlasničke strukture novembra 2013, društvo odredilo nadoknadivu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 27 miliona eura. Međutim, društvo nije iskazalo iznos obezvređenja u finansijskim iskazima u prethodnim godinama, niti u narednim godinama, što predstavlja odstupanje od odredbi važećeg Zakona o računovodstvu“, rekao je „Vijestima“ predsjednik Crnogorske asocijacije malih akcionara Aleksandar Raspopović.

On je napomenuo da su obrtna sredstva manja od kratkoročnih obaveza za 192 hiljade eura.

„Tokovi gotovine su bili negativni. U skladu sa načelom stalnosti poslovanja, vlasnik Global Ports dostavio je pismo podrške 25. januara 2018. kojim se obavezao da će obezbijediti finansijsku podršku potrebnu za neometano poslovanje u periodu od 12 mjeseci od izdavanja izvještaja revizora“, naveo je Raspopović.

Check Also

Unija poslodavaca formirala Odbor za digitalnu transformaciju

U skladu sa odlukom Upravnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), formiran je Odbor UPCG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *