Državna administracija “otvara” vrata: Ove godine planirano zapošljavanje 704 službenika

Ove godine planirano je zapošljavanje 704 državna službenika i namještenika od čega 580 na neodređeno i 124 na određeno vrijeme. Uslov za penziju do kraja godine steći će 35 službenika i namještenika.

Planirano je zapošljavanje 33 pripravnika 21 sa visokim i 12 sa srednjim obrazovanjem, navedeno je u Vladinom planskom dokumentu kojije prije nekolika dana objelodanjen, a o kojem se raspravljalo u aprilu.

U organima državne uprave, Generalnom sekretarijatu Vlade i kabinetu premijera sistematizovano je 13.424 radnih mjesta, a zaposleno je 10.630 ljudi, od čega na neodređeno vrijeme 9.918, a na određeno 712.

Za ovu godinu nije planirano stavljanje državnih službenika i namještenika na raspolaganje Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada i raspoređivanja ističe se u dokumentu.

Ministarstva

U Ministarstvu pravde, sa ZIKS-om, sistematizovan je 701, a zaposlen 551 izvršilac.

Ove godine planirano je zapošljavanje 44 državna službenika, od čega 42 na neodređeno, a dva na određeno vrijeme i jednog pripravnika sa srednjim obrazovanjem, navedeno je u planu.

U MUP-u sa Upravom policije predviđeno je 5.679 izvršilaca, a zaposleno 5.056. Planirano je zapošljavanje još 143 ljudi, od čega 134 iz kategorije posebnih zvanja (mlađi policijski inspektor 36, policijski narednik dva i 97 policajaca), dok će tri službenika ispuniti uslov za penziju.

U Ministarstvu odbrane sistematizovano je 247 izvršilaca, a zaposleno 178. Planirano je zapošljavanje 25 službenika, od čega tri iz kategorije posebnih zvanja izaslanik i pomoćnik izaslanika odbrane i savjetnik i za međunarodnu i regionalnu saradnju u Centru za bezbjednosnu saradnju RACVIAC-1. U 2018. godini jedan službenik će ispuniti uslov za odlazak u penziju.

U resoru finansija, sa poreskom i upravama carina, igara na sreću i nekretnina predviđeno je 2.059 izvršilaca, a zaposleno je 1.619. Ove godine planirali su zapošljavanje 143 službenika, od čega 124 naneodređeno, a 19 na određeno. Četiri službenika će ispuniti uslov za odlazak u penziju, a zaposliće 21 pripravnika.

U Ministarstvu prosvjete predviđen je 101 izvršilac, a zaposleno 75. Ove godine su planirali zaposliti pet službenika na neodređeno vrijeme, a kadra za penziju nemaju.

U resoru nauke sistematizovana su i uposlena 23 izvršioca, pa ne planiraju nova zapošljavanja, niti imaju službenika za penziju.

U Ministarstvu kulture, sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara, sistematizovano je 119 izvršilaca, a zaposleno70. Planirali su zaposliti devet službenika, a nema nikoga za za penziju.

U resoru ekonomije, sa Zavodom za intelektualnu svojinu, predviđena su 202 izvršioca, a zaposleno148. Planirano je zapošljavanje 17 službenika, nema spremnih za penziju i nije planirano zapošljavanje pripravnika.

U Ministarstvu saobraćaja i pomorstva sa Lučkom upravom, Upravom pomorske sigurnosti i direkcijama za saobraćaj i željeznice sistematizovan je 261 izvršilac, a zaposleno 203. U tekućoj godini planirano je zapošljavanje 45 službenika, dva će ispuniti uslov za odlazak u penziju, a primiće i dva pripravnika.

U Ministarstvu turizma, sa Direkcijom javnih radova i Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine, sistematizovano je 411 izvršilaca, a zaposleno 284. Planirano je zapošljavanje 82 službenika, od čega 34 na neodređeno i 48 na određeno vrijeme, kao i jednog pripravnika sa visokim obrazovanjem.

U Ministarstvu zdravlja su sistematizovana 74 izvršioca, a zaposleno 52, pa planiraju zapošljavanje devet službenika.

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava ukupno je sistematizovano 45 izvršilaca, a zaposleno 26. Planirano je zapošljavanje devet službenika, a jedan će ispuniti uslov za odlazak u penziju.

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja sistematizovana su 174 izvršioca, a zaposleno 157. One godine primiće još 12 službenika. U resoru javne uprave stematizovana su 134 izvršioca, a zaposleno 96. Planirano je zapošljavanje četiri službenika, svi na neodređeno.

U Ministarstvu sporta sistematizovano je 38 izvršilaca, a zaposleno 29, pa planiraju zapošljavanje osam službenika i pet pripravnika.

U Ministarstvu evropskih poslova sistematizacijom je zacrtano 104 izvršioca, a zaposleno 65. Planirano je zapošljavanje tri činovnika.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Check Also

PKCG obilježila 93 godine postojanja tradicionalnom dodjelom nagrada

Privredna komora Crne Gore obilježila je 21. aprila svoj dan i prve 93 godine uspješnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *