Pozitivni godišnji rezultati Addiko banke: Stabilna tržišna pozicija i usmjerenost ka daljem rastu

Addiko Banka a.d. Podgorica je u 2017. godini zabilježila pozitivan poslovni rezultat koji iznosi 1,5 milona eura. Poboljšani su finansijski pokazatelji u svim segmentima, ostvareno je profitabilno poslovanje i učvršćena stabilna pozicija na crnogorskom finansijskom i međubankarskom tržištu.

Nosioci rasta su bili kreditni proizvodi u domenu rada sa stanovništvom kao i u segmentu rada sa korporativnim  klijentima. Prethodnu godinu je na nivou čitave Addiko Grupe obilježila uspješna digitalna transformacija, a Addiko Banka je i na crnogorskom tržištu prepoznata kao lider u inovacijama na polju digitalnog bankarstva, kroz atraktivan portfolio usluga i visok nivo kvaliteta e-banking i m-banking proizvoda. Ostvareno je trostruko povećanje broja korisnika digitalne banke, kao i broja transakcija ostvarenih putem digitalnih kanala.

Uvođenjem novih jedinstvenih usluga kao što su Addiko Chat Banking, plaćanja putem VIBER-a, i retail paketa, kroz povećanje efikasnosti i primjene najpouzdanijih „Customer Relationship Management“ rješenja, Banka je unaprijedila odnos na relaciji klijent-banka, istovremeno podstičući lojalnost klijenata.

„Sa zadovoljstvom se možemo osvrnuti na najuspješniju godinu od početka poslovanja Addiko Bank u Crnoj Gori. Uspjeh smo ostvarili zahvaljujući konceptu straightforward bankarstva i pojednostavljivanju poslovnih procesa kroz sveobuhvatnu digitalizaciju, jasnu komunikaciju, jednostavne i direktne proizvode i usluge kojima izlazimo u susret svakodnevnim potrebama klijenata. Sa ponosom možemo istaći da smo ostvarili pozitivan finansijski rezultat posle nekoliko godina i ponovo uspostavili trend profitabilnog poslovanja, sa ciljem da nadalje osnažujemo poziciju Addiko banke na crnogorskom tržištu“, izjavio je Christoph Schoen, glavni izvršni direktor Addiko Bank AD Podgorica.

Ukupna aktiva uvećana je za 10.1 miliona EUR (4%), i to sa 254 miliona EUR na 264 miliona EUR usljed povećanja kreditnog portfolija.

Stavljanje fokusa na segment fizičkih lica rezultiralo je pozitivnim rastom gotovinskih nenamjenskih kredita od 63%, sa 50 miliona EUR u 2016. na 81.7 miliona EUR u 2017. godini.

Kao rezultat snažnog fokusa na intenzivno rješavanje naslijeđenih problematičnih plasmana, učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je u toku 2017. godine umanjeno do nivoa od 3.6%.

Promjena strukture portfolija obezbijedila je dobru osnovicu za pozitivan rezultat poslovanja koji je ostvaren kroz rast neto prihoda po osnovu naknada i provizija od 8.4% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1.44 miliona EUR. Povećanje prihoda od naknada je prije svega uslovljeno rastom prihoda po osnovu garancija kao i naknada za održavanje računa i paketa.

Pokazatelj adekvatnosti kapitala na dan 31. decembra 2017. godine je 13,2%.

“Unaprijeđena je efikasnost poslovanja u radu sa stanovništvom i pravnim licima, a posebno se izdvajaju promjene u procesu apliciranja za kredite građana koje su dale odlične rezultate. Nastavljen je proces optimizacije proizvoda, sa fokusom na gotovinskim kreditima čije su osnovne prednosti jednostavna komunikacija sa klijentima i brzina obrade zahtjeva. U segmentu poslovanja s pravnim licima dizajnirana je i pokrenuta izrada digitalne platforme”, zaključili su iz banke.

Check Also

Popović novi stečajni upravnik Solane

Novi stečajni upravnik Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju je Miloš Popović, saznaju “Vijesti”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.