Sava Re: Premija u prvom kvartalu povećana 4,4%

Sava Re Grupa je u prvom kvartalu 2018. godine zabilježila visok rast premije i u Sloveniji i na svojim međunarodnim tržištima. Bruto zaračunata premija je porasla za 4,4 posto u odnosu na 2017., na 167 miliona eura.

Grupa je u prvom kvartalu zaračunala 32,1 posto ciljane premije za cijelu 2018. godinu. Rast premije došao je od neživotnih osiguranja u Sloveniji (5,8 posto), neživotnih osiguranja u inostranstvu (20,5 posto), životnog osiguranja u inostranstvu (19,3 posto) te reosiguranja (1,4 posto). U skladu s očekivanjima, došlo je do smanjenja bruto zaračunate premije životnog osiguranja od 8,9 posto, kao rezultat znatnog iznosa polisa koje su istekle.

Sava Re Grupa je u prvom kvartalu ostvarila dobit prije oporezivanja od 6,6 miliona eura. Iako je to 42 posto manje od prošlogodišnjeg iznosa, Grupa vjeruje da će uticaji nepovoljnih potraživanja na međunarodnim tržištima i privremena kretanja u troškovima biti kompenzovati do kraja godine. Neto trošak nastalih gubitaka (bez kursnih razlika) povećao se kao rezultat dva velika gubitka na međunarodnim tržištima, mnogih manjih događaja u Sloveniji, kao i kretanja potraživanja.

Check Also

Analiza poslovanja kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 na kraju III kvartala 2019. godine

Montenegroberza AD Podgorica je na osnovu devetomjesečnih finansijskih iskaza emitenata za 2019. godinu, odradila analizu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *