Zaimović: Nije lako imati monopol na bankarskom tržištu

Na crnogorskom bankarskom tržištu konkurencija je vrlo izražena, već postoji šest velikih banaka u Crnoj Gori mjereno po veličini aktive, tako da nije jednostavno ostvariti monopolsku poziciju, kazao je Dnevnim novinama predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Esad Zaimović.

U razgovoru za ovaj list Zaimović, koji je i izvršni direktor Hipotekarne banke, ocijenio je da eventualno spajanje Societe General Montenegro i CKB banke, koje je nedavno ponovo aktuelizovano, ne bi imalo negativne posljedice po ukupan sistem, te da bi regulator to uspio da preduprijedi.

“Udruženje banaka Crne Gore, čiji sam aktuelni predsjednik Upravnog odbora, nema mandat da se bavi ovakvim pitanjima, niti je ta tema bila na dnevnom redu na nekoj od sjednica Upravnog odbora. Naš osnovni cilj jeste razmatranje tema koje doprinose unapređenju poslovnog ambijenta u cilju kvalitetnije ponude bankarskih proizvoda prema građanima i privredi Crne Gore.Vezano za Vaše pitanje mogu da kažem da sam, kao i ostali građani Crne Gore, prošle godine putem medija bio informisan o potencijalnoj namjeri OTP grupe da preuzme Societe General Montenegro banku i da je pripoji CKB banci. Svjedoci smo da nije došlo do tog aranžmana, tako da nijesam siguran da li je ta tema aktuelna ili je proizvod špekulacija nastalih nakon nedavnog teksta sa jednog portala iz inostranstva, u kome se spominje namjera Societe General banke da proda svoje filijale u ovom regionu”, kazao je Zaimović.

Ističe da su CKB i Societe General dvije odlične banke, pa bi, prema njegovim riječima, u slučaju eventualne akvizicije došlo i do dodatnog kvaliteta, nastalog korišćenjem sinergetskog efekta i racionalizacijom troškova.

“Sa druge strane, postoje mišljenja da bi u slučaja spajanja dviju velikih banaka moglo doći do znatne koncentracije na bankarskom tržištu i da bi to moglo imati negativne efekte na ukupan sistem. Moje lično mišljenje je da Centralna banka, kao regulator na bankarskom tržištu, ima ovlašćenja i sposobnosti da preduprijedi negativne posljedice i sankcioniše eventualno monopolističko ponašanje. Istovremeno mislim i da postoji vrlo izražena konkurencija na bankarskom tržištu, jer već postoji šest velikih banaka u Crnoj Gori mjereno po veličini aktive, tako da nije jednostavno ostvariti monopolsku poziciju na takvom tržištu”, dodaje on.

Zaimović naglašava da rezultati banaka na kraju prošle godine pokazuju da je bankarski sistem stabilan.

” Od ukupno 15 banaka njih 12 je poslovalo pozitivno sa ukupnim profitom preko 38 miliona eura, dok su tri banke poslovale sa gubitkom u ukupnom iznosu od 3,2 miliona eura. Ukupna aktiva bankarskog sektora je u stalnom porastu, a posljednjeg dana prošle godine iznosila je skoro 4,2 milijarde eura. Osjetan je rast depozita, kreditna aktivnost se može ocijeniti kao zadovoljavajuća, smanjen je nivo loših kredita, a kamatne stope se nalaze na istorijskom minimumu, uz mogućnost dodatnog sniženja, posebno za određene proizvode i bonitetne klijente”, naglašava on.

CdM

Check Also

Nema dozvola za gradnju na opožarenom zemljištu barem pet godina

Za svaku procjenu uticaja na opožarenim zemljištima, Agencija za zaštitu životne sredine zahtijevaće “nulto stanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.