U plusu više od 21.000 preduzeća

Prijavu poreza na dobit, podnijelo je 21.086 poreskih obveznika, zaključno sa 16. aprilom, kazali su Danu iz Poreske uprave PU, ističući da je tim izvršeno zaduženje poreskih obveznika u iznosu od 55,2 miliona eura, od čega su do sada naplaćena 37,64 miliona eura.

“Treba imati u vidu da poreski obveznici koji u roku izmire jednokratno obavezu po osnovu poreza na dobit imaju pravo na umanjenje od šest procenata, te je na taj način jedan dio poreskih obveznika već umanjio svoju obavezu, dok će drugi dio lica predviđenu zakonsku mogućnost iskoristiti u vidu poreskog kredita. Takođe, jedan dio prijavljene poreske obaveze biće naplaćen u šest mjesečnih rata u skladu s uredbom o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica”, naveli su za Dan iz PU.

Najveći iznos poreza na dobit za 2017. godinu iznosi 1,9 miliona eura i prijavila ga je kompanija koja posluje u djelatnosti proizvodnje svježeg betona, naveli su iz PU. Na drugom mjestu je kompanija koja posluje u oblasti telekomunikacija sa 1,235 miliona, a na trećem sa 1,097 miliona kompanija u vazdušnom saobraćaju. Na četvrtom i petom mjestu su dvije kompanije čija je djelatnost oblast monetarnog posredovanja sa 890,15 hiljada i 871,4 hiljade prijavljenog poreza na dobit.

Posmatrajući prijave poreza na dobit za 2017. godinu podinijete do 16. aprila 2018. godine, po istima je izvršeno zaduženje koje je 11 miliona eura iznad iznosa koji je prijavljen po ovom osnovu prošle godine a za 2016. godinu.

“Ukupna bruto naplata poreza na dobit u 2017. godini iznosila je 50.438.022,15 eura i bila je četiri miliona eura iznad plana naplate za ovaj poreski oblik, kao i ostvarenja iz 2016. godine. Zaduženje po osnovu poreza na dobit u 2017. godini iznosilo je 44.364.399,06”, precizirali su u PU.

Check Also

Odloženo ročište za uvođenje stečaja u Vektru Jakić

Postupak oko prijedloga za uvođenje stečaja u kompaniju Dragana Brkovića Vektru Jakić, koju traži Uprava …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *