Skupština usvojila ugovor o izvršenju put opcije sa A2A

Skupština Crne Gore usvojila je danas Ugovor o izvršenju Put opcije između Crne Gore i A2A, čime su stekli svi neophodni uslovi da ugovor, po ovlašćenju Vlade, u ime Države potpiše ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Ministarka Sekulić kazala je danas u parlamentu da ugovor predviđa, umjesto prve tranše u iznosu od 35,7 miliona eura za 7.826.438 akcija, Država uplaćuje 68,9 miliona eura za 17.252.885 akcija.

U skladu sa Ugovorom, iznos je diskontovan sa 250 miliona eura na 230,6 miliona eura, po diskontnoj stopi koja odgovara parametrima zaduženja države sa odgovarajućim rokom dospijeća.

„Tokom maja država sa 57,01% vlasništva u EPCG, umjesto na 63% dolazi na 70,16%. Time Država praktično vraća svoj vlasnički udio u EPCG na nivo prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. godine, već u prvom koraku“, kazala je ministarka Sekulić.

Preostale akcije, prema Ugovoru, predviđeno je da budu preuzete od strane same EPCG, kroz mehanizam sticanja sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i od strane Države u naizmjeničnim tranšama.

„Osnovnom varijantom je predviđeno da drugo sticanje akcija od strane Države bude obavljeno 01. maja 2019. Godine za iznos od 39,9 miliona eura za 8.826.438 akcija. Preostale akcije, kroz dvije tranše u julu 2018. i 2019. godine, stekla bi sama EPCG“, objasnila je ministarka.

Polazne pretpostavke, kako je kazala, za novi ugovor bile su: Uvažavanje ograničenja postavljenih potrebama fiskalne konsolidacije, činjenica da EPCG predstavlja resurs od strateškog značaja, sa izuzetnim prinosnim potencijalom, pozitivni rezultati aktivnosti na obezbjeđenju nedostajućih budžetskih sredstava u cilju zamjene postojećih dugova povoljnijim finansijskim aranžmanima, neophodnost poštovanja ugovornih obaveza sa investitorima u cilju slanja jasne slike o Crnoj Gori kao pouzdanoj investicionoj destinaciji, kao i potreba intenziviranja investicionog ciklusa u proizvodne objekte EPCG.

Akcionarski ugovorom između Crne Gore i A2A, zaključenim 29. avgusta 2016. godine, ove dvije strane su, kao akcionari EPCG regulisali pitanja u vezi sa upravljanjem tom kompanijom, kao i uslove raskida strateškog partnerstva.

Amandmanom broj 1, 29. marta 2017. godine, produžen je rok na koji su akcionaru A2A data upravljačka prava u kompaniji, do juna 2017. godine. Obzirom da po isteku navedenog roka nisu prepoznati preduslovi za produžetak saradnje na istim principima, Vlada Crne Gore nije prihvatila inicijativu A2A da produži rok važenja upravljačkih prava A2A u EPCG, zbog čega je 1. jula 2017. strateški partner inicirao proceduru raskida partnerstva obavještenjem o aktiviranju Put opcije.

Check Also

Japan poziva mlade da više piju kako bi napunili državni budžet

Mladi u Japanu ne piju mnogo, ali se vlasti nadaju da će nova kampanja to …

One comment

  1. Kakva sramota sojsk i cojske Crne Gore.

    Ali, sinekuristi ne razumiju rijec sramota, jer pripada doskursu odgovornosti i ekonomskog promisljanja.

    Pod strazom zene, unistena je divna likvidnsot najveceg preduzeca Crne Gore, taman imajuci u vidu da je u razvojnoj njemackoj banci naucila kako da unistava ekonomsku stabilnost rodjene zemlje. Da li bi to Njemci smejli da urade?

Leave a Reply

Your email address will not be published.