Poslanici u petak odlučuju o put opciji

Poslanici bi u petak 27. aprila trebalo da odluče o ugovoru o ubrzanju “put opcije, kojimje predviđeno da država italijanskoj kompaniji A2A prvu ratu od 68,9 miliona eura plati 1. maj a tekuće godine i time otkupi 17,25 miliona njihovih akcija u Elektroprivredi.

Vlada je protekle sedmice usvojila ovaj ugovor kojim je predviđeno da već nakon isplate prve tranše država poveća vlasnički udio u Elektroprivredi sa 57,01 na 70,16 odsto. Ugovor predviđa da italijanska kompanija bude potpuno isplaćena 31. jula naredne godine. Za plaćanje prve rate država ima pravo na grejs period od 15 kalendarskih dana do 16. maja “radi izbjegavanja sumnje”. Država se obavezuje da pismeno informise A2A 48 sati prije 1. maja o korišćenju grejs perioda i u tom slučaju neće se primjenjivati zatezna kamata.

Dok god je ovaj ugovor na snazi, A2A je ovlašćena da prodaje akcije samo državi i EPCG.

U slučaju raskida prouzrokovanog od države, A2A ima neograničeno pravo da proda akcije kome hoće. A2A treba da najkasnije do 10. jula 2018. primi najmanje 14,6 miliona eura na ime dividende.

(Pobjeda)

Check Also

AMM: Ići ka ubrzanom ulaganju u održive izvore energije – odluka o ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane – teška ali opravdana

U Splitu održan Kongres menadžera u organizaciji Hrvatske udruge menadžera i preduzetnika CROMA, a pod …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *