Otvoren prvi Digitalni samit Zapadnog Balkana

Prvi Digitalni samit Zapadnog Balkana, na kome su se okupili premijeri i ministri odgovorni za digitalnu agendu sa Zapadnog Balkana, učesnici Berlinskog procesa iz Evropske unije, Evropska komisija (EK), Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), predstavnici informatičke industrije i firmi koje se bave informacionim tehnologijama, akademske zajednice i mladi, počeo je danas u Skoplju.

Kao jedna od komponenti višegodišnjeg akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor (MAP REA) za šest ekonomija Zapadnog Balkana, kojeg je pripremilo Vijeće za regionalnu saradnju, Digitalni samit je zamišljen kao godišnji događaj na kome će se objedinjavati postojeće aktivnosti i pripremati se preporuke za buduću saradnju ekonomija iz regiona pri čemu će akcenat biti na temama od ključnog značaja za izgradnju digitalne budućnosti, a to su povjerenje, sigurnost, e-uprava, industrija, društvo i ekonomija.

Samit je otvoren panelom premijera sa Zapadnog Balkana na temu integracije šest ekonomija Zapadnog Balkana u panevropsko digitalno tržište, nakon čega je uslijedilo predstavljanje i političko razmatranje regionalne studije o uticaju digitalizacije na prosperitet regiona.

Na otvaranju samita njegov domaćin premijer Zoran Zaev izrazio je veliko zadovoljstvo što je domaćin prvog regionalnog Digitalnog samita za Zapadni Balkan kojim treba da započne doba digitalne integracije regiona.

“Digitalna revolucija će ukloniti geografske granice. Ovaj globalni ekonomski trend pruža ogromne mogućnosti koje trebamo iskoristiti. Utiče na sve naše građane, mlade i stare, te čini našu ekonomiju, ali i region globalno konkurentnima. Nove tehnologije će otvoriti radna mjesta, donijeti ekonomski prosperitet i rast, sa novim vještinama i kreativnim novim idejama. Ako želimo stvoriti budućnost za nas same i za našu djecu ne možemo propustiti digitalnu integraciju. Ona se najbolje može ostvariti regionalnom saradnjom, koja predstavlja nezamjenjivo sredstvo zajedničnog napretka”.

Evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Mariya Ivanova Gabriel zahvalila se premijeru Zaevu kao domaćinu prvog Digitalnog samita u regionu i dodala da nas je digitalna transformacija naših društava okupila danas u Skoplju.

“Digitalizacija je bez ikakve sumnje glavni pokretač promjena i napretka. Lično sam posvećena tome da građani budu u središtu našeg rada i da imaju koristi od digitalne revolucije. To je prilika koja se ne smije propustiti. Uvjereni smo da ovaj put trebamo preći zajedno, Evropska unija i Zapadni Balkan, jer digitalizacija ne pravi nikakve izuzetke. Sastavni dio svega toga je da Zapadni Balkan ima koristi od veće sposobnosti i mogućnosti koje su pružene novom strategijom proširenja Evropske unije i višegodišnjim akcionim planom za Regionalni ekonomski prostor. Moj tim i ja naporno radimo na ostvarivanju digitalne integracije regiona”.

Generalni sekretar Goran Svilanović, koji je bio uvodničar i vodio panel na kome su učestvovali premijeri iz regiona, izrazio je zadovoljstvo održavanjem prvog u nizu predstojećih digitalnih samita u regionu, koji predstavlja važan događaj u sprovođenju višegodišnjeg akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor, kojeg su potvrdili lideri iz regiona prošle godine u Trstu, u oblasti digitalizacije.

“Digitalizacija i nove tehnologije se kreću veoma brzo i pri tome mijenjaju cijela društva i način na koji razmišljamo i radimo. Digitalni samit nesumnjivo pokazuje spremnost regiona da se uhvati u koštac sa ovim izazovom, omogućavajući ekonomijama da se takmiče na globalnoj sceni i pružajući brojne atraktivne mogućnosti njihovim građanima. Vijeće za regionalnu saradnju ostaje predano realizaciji ovog procesa, pri tome pomažući regionu u njegovoj digitalnoj integraciji.“

Očekuje se da će tokom naredna dva dana skoro 800 učesnika i 50 govornika učestvovati na nekoliko panela, koji će obuhvatati četiri glavne tematske platforme i to 1. ‘Digitalne vještine’, zajedničko, koordinirano i ciljano jačanje digitalnih vještina, 2. ‘Povjerenje i sigurnost’, regionalna i međunarodna partnerstva za siguran i zaštićen otvoreni kibernetički prostor, 3. ‘Mreže i usluge, povezanost i pristup u digitalnom okruženju’, odgovarajući okvirni uslovi za digitalnu povezanost Zapadnog Balkana, i 4. ‘Digitalna ekonomija i društvo, ka digitaliziranom Zapadnom Balkanu: postizanje boljih rezultata u digitalnoj sferi i jačanje digitalne konkurentnosti regiona’.

Sastavni i važan dio samita je Digital EXPO, na kome će se okupiti blizu 50 kompanija iz digitalne industrije iz regiona i šire, koje će široj javnosti predstaviti svoje inovativne proizvode i usluge, te se povezati sa potencijalnim partnerima iz vladinog i poslovnog sektora.

Istovremeno sa glavnim događajem održava se i ‘Startup kamp’ koji je zamišljen kao propratni događaj na kome će osnivači, preduzetnici, investitori i stručnjaci sa Zapadnog Balkana imati priliku da razmijene ideje, iskustva i održe kratke usmene prezentacije.

Dva važna panela, prvi pod nazivom ‘Digitalni razgovori’ koji će poslužiti kao platforma pojedincima sa novim perspektivama i idejama za upravljanje da razgovaraju i razmatraju nedavne doprinose razumijevanju digitalne ekonomije i njenog uticaja na moderna društva, i drugi ‘Mediji u digitalnom dobu’ zatvorit će samit prvog, odnosno drugog dana. Osim toga, na samitu će se posebna pažnja posvetiti borbi protiv lažnih vijesti na konferenciji na kojoj će se okupiti istaknuti novinari i predstavnici regionalnih i svjetskih medija kao i predstavnici vlasti da bi razgovarali o ovoj otežavajućoj i veoma opasnoj pojavi.

Vlada u Skoplju je domaćin samita koji organizuje zajedno sa Vijećem za regionalnu saradnju u saradnji sa ostalim vladama sa Zapadnog Balkana, Evopskom komisijom i njemačkim Federalnim ministarstvom ekonomskih poslova i energetike.

 

Check Also

Svjetske agencije: Korišćenjem IQOS-a smanjuje se izloženost štetnim materijama

Kompanija Philip Morris International Inc. može da informiše svoje potrošače da IQOS, uređaj koji zagrijava, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *