Bolja podrška ženskom preduzetništvu, nedovoljno iskorišćeni evropski fondovi

Podrška ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori mnogo je bolja nego ranije, iako još postoji nedovoljna saradnja sa akademskom zajednicom i naučno-istraživačkim sektorom, kao i neiskorišćenost evropskih fondova, ocijenila je potpredsjednica Privredne komore PKCG Ljiljana Filipović.

Ona je kazala da bi preduzetnice mogle imati više informacija o tome na koji način da se više doprinese razvoju ženskog preduzetništva.

“Konstatovali smo nedovoljnu saradnju ili neiskorišćene mogućnosti saradnje sa akademskom zajednicom i naučno-istraživačkim sektorom. Među osnovnim karakteristikama je i nedovoljno iskorišćenje evropskih fondova”, navela je Filipović na sjednici koordinacionog Odbora ženskog preduzetništva PKCG.

Prema njenim riječima, projekti koji se realizuju postoje, ali mogućnosti su mnogo veće.

“Na nama je da sa puno upornosti iskoristimo što je moguće više sredstava koja su nam na raspolaganju”, dodala je Filipović.

Ona je kazala da je jedna od barijera razvoja ženskog preduzetništva nemogućnost podizanja kredita, iako je i na tom polju učinjen kvalitetan pomak.

“To što imovina nije na preduzetnici, već na njenom muškom srodniku, danas nije ograničenje da bi se kredit mogao dobiti”, precizirala je Filipović.

Ona je objasnila da 9,6 odsto preduzeća u vlasništvu žena ima dobar kvalitetan okvir kada je u pitanju žensko preduzetništvo.

“Od 2015. godine imamo i strategiju za razvoj ženskog preduzetništva i svima nama je plan da razvijemo ono što je strategijom predviđeno”, dodala je Filipović.

Ona je kazala da 90 odsto preduzeća koje vode žene čine mala preduzeća.

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Maja Jović, saopštila je da je Crna Gora obavezna po mnogim konvecijama da unaprijeđuje stanje prava žena.

“Značajna oblast je IPA, u okviru projekta IPA 2014 – Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti koju sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori”, kazala je Jović.

Prema njegovim riječima, jedna od oblasti je i ekonomsko osnaživanje žena.

“Konsultanti na projektu za Podgoricu i Nikšić napravili su analizu lokalnih politika i kapaciteta od značaja za razvoj ženskog preduzetništva, koja je polazna osnova za dalji rad na razvoju lokalnih kapaciteta za pružanje podrške ženskom preduzetnivštu”, precizirala je Jović.

U Podgorici lokalni konsultativni proces okupio je 241 ženu, a u Nikšiću 128 žena.

Predstavnica Ministarstva ekonomije, Ivana Zečević, rekla je da je Ministarstvo nosilac politike razvoja ženskog preduzetništva.

“Prepoznajući značaj i važnost koje žene imaju u našem društvu gledali smo da programe unaprijedimo i damo prednost ženama preduzetnicama i mladima u biznisu”, rekla je Zečević.

Ona je podsjetila da su aktuelna dva poziva, koji se odnose na unaprijeđenje inovativnosti u malim i srendjim preduzećima koji ima za cilj unaprijeđenje poslovnih performansi kroz podsticanje konsultantskih usluga, koji je otvoren do 10. maja.

“Ono što je specifično je da su opredijeljena sredstva od 50 hiljada eura, gdje je maksimalni iznos podrške do 3,5 hiljada eura, odnosno 50 odsto od ukupno realizovanih troškova bez poreza na dodatu vrijednost PDV”, rekla je Zečević.

Prema njenim riječima, drugi javni poziv, koji je objavljen danas, jeste Program povećanja konkurentnosti kroz usaglašavanje sa međunarodnim standardima poslovanja i otvoren je do 14. maja.

Predstavnica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Ana Cmiljanić, kazala je da je fond u prošloj godini plasirao preko 170 miliona eura u crnogorsku privredu.

“Od toga je deset miliona bilo konkretno kroz linije za preduzetništvo, a za žene u biznisu 2,4 miliona eura”, saopštila je Cmiljanić.

Prema njenim riječima, sve je bazirano na prioritete razvoja crnogorske privrede, otvaranje radnih mjesta i poboljšanje konkurentnosti preduzeća i industrije.

“Trudimo se da osluškujemo tržište i na onovu toga stvaramo kreditne linije, kojih imamo preko 30”, zaključila je Cmiljanić.

Check Also

Ovo su najtraženiji i najplaćeniji poslovi na svijetu

Posao iz snova jedne osobe može biti noćna mora za nekog drugog. Ipak, određena zanimanja …

Leave a Reply

Your email address will not be published.