Poreska uprava

Naplata prihoda u prvom kvartalu 2018. godine 233 miliona eura

Tokom prva tri mjeseca 2018. godine Poreska uprava ostvarila je ukupnu bruto naplatu poreza i doprinosa u iznosu od 233.422.935,62 eura, pri čemu je plan naplate za prvi kvartal ove godine premašen za 15 miliona eura (7 odsto), a ostvarenje iz istog perioda 2017. godine za čak 27 miliona eura (13 odsto).

Analizom ostvarenja naplate utvrđeno je da je rast prihoda zabilježen kod svih poreskih oblika, a naročito su značajna ostvarenja naplate poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za socijalno osiguranje, kao i koncesionih naknada

Kako je saopšteno iz Poreske uprave, u strukturi naplate posebno se izdvaja naplata poreza na dodatu vrijednost, u bruto iznosu od 53.581.101,81 eura, što je 8 miliona iznad plana, a čak 10 miliona eura iznad ostvarenja iz prošle godine. Rast naplate PDV-a zbog povećanja stope ovog poreza od 1. januara 2018. godine već je bio predviđen planom naplate, te ostvareni rezultat ide u prilog naporima Poreske uprave na suzbijanju sive ekonomije i proširenju poreske osnovice povećanjem broja obveznika koji posluju u regularnim tokovima, prijavljujući i izmirujući obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

Zaključno sa 31. martom 2018. godine poreski obveznici su izvršili uplatu poreza na dobit pravnih lica u iznosu od 33.975.071,61 eura, što je 5,5 miliona eura iznad ostvarenja iz prošle godine, odnosno 3,5 miliona eura iznad plana. Naplata poreza na dobit bilježi kontinuiran rast iz godine u godinu, pa je rezultat naplate po ovom osnovu iz prvog kvartala 2016. godine premašen za 9 miliona eura.

Naplata poreza i doprinosa na zarade zaposlenim u bruto iznosu od 131.960.303,46 eura bila je iznad ostvarenja iz istog perioda prošle godine za 9 miliona eura, dok naplata koncesionih naknada u iznosu od 6.089.938,13 eura zabilježila rast za pola miliona eura od odnosu na plan i ostvarenje iz 2017. godine.

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.