Dobit plantaža 2,2 miliona

Kompanija “Plantaže završila je prošlu godinu sa neto dobiti od 2,2 miliona eura, 5,4 odsto većom nego u 2016, pokazaju podaci o poslovanju preduzeća koji su objavljeni na sajtu Montenegroberze.

Poslovni prihodi kompanije na kraju decembra iznosili su 31,07 miliona eura i bili su neznatno veći nego u uporednom periodu, dok su poslovni rashodi porasli 4,5 odsto na 28,6 miliona eura.

Neraspoređena dobit je dostigla 8,52 miliona eura, odložene poreske obaveze iznose 2,37 miliona eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 10,43 miliona eura, a kratkoročna 16,23 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 13,42 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 3,29 miliona, a materijala 8,67 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 2,93 miliona eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju decembra je vrijedjela 136,74 miliona eura i porasla je 3,9 odsto u odnosu na uporedni period.

Check Also

Privredni sud odblokirao račun Opštine Budva

Vijeće Privrednog suda kojim je predsjedavao Blažo Jovanić usvojio je prigovor Opštine Budva i time …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *