Poreska uprava naplatila 107,6 miliona eura poreza

Poreska uprava ostvarila je u martu naplatu prihoda u ukupnom bruto iznosu od 107.616.690, što je za preko 15 miliona eura ili 17 odsto više u odnosu na godinu ranije, odnosno oko 12 miliona eura iznad plana naplate za ovaj period.

“Rast naplate zabilježen je kod svakog poreskog oblika, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na ostvarenje iz komparativnog perioda 2017. godine, a u strukturi uplata posebno treba izdvojiti naplatu poreza na dobit pravnih lica, u iznosu od 31.580.148 eura – 5 miliona eura više nego u martu prošle godine i 3,5 miliona eura iznad plana”, saopšteno je iz PU.

U martu 2018. godine ostvarena je naplata poreza i doprinosa na zarade zaposlenih u iznosu od 56.883.949 eura, 4,5 miliona eura iznad plana i 7,5 miliona eura iznad ostvarenja iz marta 2017.

Naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila je 13.220.338 eura, milion i po eura iznad plana i milion eura više nego u martu 2017, dok je po osnovu koncesionih naknada prihodovano 2.521.169 eura, što čak 40 odsto iznad ostvarenja iz prošle godine i plana naplate. Ovaj podatak naročito je značajan sa aspekta preporuka Državne revizorske institucije za povećanje efikasnosti u administraciji i naplati ove vrste prihoda“, saopšteno je iz PU.

Iz PU navode da je uspješan trend naplate poreskih prihoda nastavljen zahvaljujući doprinosu urednih poreskih obveznika koji redovno servisiraju dospjele poreske obaveze.

“Ali zahvaljujući i intenzivnim naporima poreskih službi usmjerenim prema obveznicima sa nižim stepenom poreske disipline, kao i daljoj realizaciji Zakona o reprogramu poreskog potraživanja kroz koji je tokom prva tri mjeseca 2018. godine prihodovano 3.860.054 eura, čime su dosadašnji ukupni efekti od reprograma premašili 28 miliona eura”, poručuju iz PU.

Check Also

“Apetiti političkih partija bi mogli doći na naplatu”

Prilično neozbiljna je izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića, da će, ukoliko se ne usvoji rebalans …

Leave a Reply

Your email address will not be published.