Projekat 1000+: Ukinuto učešće za kupovinu stana

trećoj fazi projekta 1000 plus građani će moći da kupuju stanove bez učešća kazao je Pobjedi generalni direktor za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Canović.

Predstavnici MORT-a definisali su sa komercijalnim bankama uslove javnog poziva za banke, a to su fiksna kamata stopa do 2,99 odsto, period otplate do 20 godina bez učešća, a obrada kredita će koštati do 0,3 odsto.

JAVNI POZIV

“Odluka o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita za socijalno stanovanje je u proceduri pribavljanja mišljenja od nadležnih sekretarijata i ministarstava. Nakon što Vlada usvoju pomenutu odluku, biće objavljeni javni pozivi za banke i investitore, fizička i pravna lica, kao ponuđače stanova”, kazao je Čanović i dodao da će javni pozov za građane biti objavljen početkom maja.

“Zbog kašnjenja objavljivanja javnih poziva došlo je zbog trajanja pregovora sa bankarskim i građevinskim sektorom u cilju obezbjeđivanje najpovoljnijih uslova na tržištu za dugoročne kredite”, kazao je Čanović.

Treća faza rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima je nastavak projekta 1000 plus, koji je uspješno realizovan kroz prethodne dvije faze 20102011. i 2015-2017. godine u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), uz uvažavanje pravila i procedura banke i domaćeg zakonodavstv. U ovoj fazi predviđeno je 20 miliona eura.

“Imajući u vidu nižu kamatnu stopu i novitet, a to su stanovi iz starogradnje, koji će znatno uticati na smanjenje cijene kvadrata, očekujemo da će 450 do 500 domaćinstava, odnosno više od hiljadu članova tih domaćinstava riješiti stambeno pitanje”, kazao je Čanović.

U projektu 1000 plus, podsjeća, mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove.

Planirano je da se 40 odsto dugoročnih kredita dodijeli zaposlenbim u javnom sektoru, 30 odsto bračnim parovima do 35 godina života, licima sa invaliditetom, samohranim roditeljima, porodicama sa
djecom sa smetnjama u razvoju, mladima koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtvama nasilja u porodici objašnjava Čanović.

USLOVI

Uslovi koje građanin treba da ispuni za dodjelu kredita su crnogorsko državljanstvo, prebivaliušte u CG, da on ili član porodice nemaju stan, odnosno u susvojini više od trećine stana u posljednje tri godine, da je kreditno sposoban i da zadovoljava kriterijume u pogledu visine kumulativnih primanja.

Novina u ovoj fazi projekta je ponuda u starogradnji, a obaveza prodavca stana je da ima posjedovni list bez tereta, kao i da je stambeni objekat energetski efikasan, što utvrđuje lice kojem je Ministarstvo ekonomije dalo ovlašćenje. Spisak tih osoba je na sajtu www. energetska-efikasnost.me.

“Nastojaćemo da se obezbijede povoljne cijene pregleda i izvještaja koji potvrđuje da stambena jedinica zadovoljava minimanlne uslove EE. Ovaj izvještaj je neophodan samo za zgrade, odnosno stanove, izgrađene prije 2013. godine”, naglasio je Čanović.

U prethodne dvije faze projekta Hiljadu plus stanove je obezbijedilo 809 porodičnih domaćinstva, odnosno 2.149 građana.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Konferencija: Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom

Konferencija pod nazivom „Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom” održaće se u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *