Dug za garancije 313 miliona eura

Ugovoreni iznos grancija, koje je Vlada izdala do kraja 2017. godine, iznosi oko 551,9 miliona eura, od čega su povučena sredstva u iznosu od 461,6 miliona, a stanje duga na kraju prošle godine, po garancijama izdatim domaćim i ino kreditorima, iznosi 312,8 miliona eura. Kako piše u izvještaju Vlade o javnom dugu, to je 7,38 odsto BDP-a. U odnosu na kraj 2016. godine, dug je smanjen za 32 miliona eura. Tada je iznosio 345 miliona eura.

U 2017. godini, Vlada je shodno Zakonu o budžetu izdala grancije u iznosu od 13,7 miliona. Od toga je sedam miliona bila garancija za kredit Željezničke infrastrukture od 20 miliona kod Evropske investicione banke i 6,7 miliona za kredit Regionalnog vodovoda kod Erste banke.

Domaće garancije su uglavnom izdate u cilju podrške kompanijama za realizaciju određenih socijalnih aktivnosti i kao podrška realizaciji sanacionih planova lokalnih samouprava. Spoljne garancije su izdate za implementaciju raznih infrastrukturnih projekata, obezbjeđenje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i u cilju podrške za restrukturiranje željezničke infrastrukture, modernizaciju aerodroma i energetskog sistema piše u izvještaju koji je pripremilo Ministarstvo finansija na čijem čelu je Darko Radunović.

Kada su u pitanju spoljne garancije, Vlada je bila žirant kod inostranih kreditora u iznosu od 400,7 miliona, dok je stanje duga po njima 262,5 miliona. U odnosu na kraj 2016. dug po osnovu spoljnih garancijaje smanjen 31,4 miliona. Kod pojedinih kreditnih aranžmana, preduzeća kojim je garantovano za kredite su vraćala dug, poput Monteputa, Aerodroma, Elektroprivrede, dok su kod Crnogorske plovidbe, te željezničkih preduzeća kreditne obaveze u višemilionskom iznosu morale biti izmirene sredstvima iz budžeta.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

Konferencija: Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom

Konferencija pod nazivom „Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom” održaće se u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *