Centralna banka: Rast u gotovo svim sektorima privrede

Tokom prošle godine, ostvaren je rast u gotovo svim sektorima privrede, a naročito u oblasti građevinarstva i turizma, ocijenjeno je na 39. sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta Radoje Žugić.

Na današnjoj sjednici razmatrana su kretanja koja karakterišu domaće i međunarodno makroekonomsko okruženje, kao i finansijski sistem, sa posebnim osvrtom na bankarski sektor.

“Članovi Savjeta osvrnuli su se na trendove koji su, tokom 2017. godine, karakterisali realni sektor, ocijenivši izuzetno pozitivnim ostvareni rast BDP-a od 4,4 odsto, kako pokazuju preliminarni podaci MONSTAT-a. Sprovođenje fiskalne konsolidacije doprinosi stabilizovanju javnih finansija, poboljšanju kreditnog rejtinga zemlje, te pozitivnim ocjenama od strane Međunarodnog monetarnog fonda”, navode iz Centralne banke Crne Gore

Prema preliminarnim podacima, neto priliv stranih direktnih investicija u 2017. godini iznosio je 474,3 miliona eura, što predstavlja povećanje od 27,6 odsto u odnosu na 2016. godinu.

Rizici koji proističu iz ekonomske razmjene roba i usluga sa inostranstvom su umjereni.

Stabilan bankarski sektor

Kada je riječ o bankarskom sektoru, u 2017. godini nastavljen je trend rasta odobrenih kredita, kao i depozita, uz bolju likvidnost i profitabilnost banaka.

“Sa druge strane, nivo nekvalitetnih kredita bilježi pad, čemu je doprinijela implementacija izmjena i dopuna Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim insitucijama. Tako su, na kraju 2017. godine, nekvalitetni krediti činili su 7,3 odsto ukupnih kredita, što je za tri procentna poena niže u odnosu na kraj 2016. godine. Indikatori u oblasti tržišta osiguranja imaju pozitivan trend, dok je ukupan promet na tržištu kapitala smanjen u odnosu na 2016. godinu, kada je realizovana emisija obveznica”, dodaju iz CBCG.

Na osnovu analize uticaja svih pomenutih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

“Na današnjoj sjednici, razmatrana je i Informacija o mogućnostima kreiranja baze/registra prometovanih nekretnina u Crnoj Gori, koju je pripremila međuresorna radna grupa, koju je prethodno formirao Savjet za finansijsku stabilnost, sa zadatkom da predloži način uspostavljanja pomenute baze/registra”, dodaju oni.

Zaključeno je, kako navode, da je inicijativa za uspostavljanjem baze/registra prometovanih nepokretnosti u Crnoj Gori višestruko korisna, jer će ovakva baza podataka unaprijediti kvalitet statistike u ovoj oblasti, obezbijediti ispunjenje zahtjeva u okviru pristupnih pregovora i biti korisno sredstvo za vođenje poreske i politike Centralne banke.

“Imajući prethodno u vidu, Savjet je podržao aktivnosti na planu uspostavljanja baze/registra prometovanih nepokretnosti u Crnoj Gori, koje će podrazumijevati iniciranje izmjena postojeće zakonske regulative (Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i podzakonskih propisa), definisanje institucije kojoj će biti povjerena realizacija ovog zadatka, kao i obezbijeđivanje potrebnih finansijskih sredstava”, kažu iz Centralne banke.

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.