Potpisan sporazum o saradnji UPCG, Komore procjenitelja i Međunarodnog komiteta za usvajanje standarda procjene

Predsjednica UPCG, Svetlana Vuksanović održala je sastanak sa direktorom Međunarodnog komiteta za usvajanje standarda procjene (IVSC) Nikom Talbotom i predsjednikom Upravnog odbora Komore procjenitelja Crne Gore (članom IVSC), Slavkom Rakočevićem.

Na sastanku sa liderom međunarodne organizacije procjenitelja govorilo se o izazovima u primjeni međunarodnih standarda procjene vrijednosti u Crnoj Gori, a u vezi sa zahtjevom iz čl. 25 i 26 Zakona o računovodstvu kojima je propisano da se procjena vrijednosti imovine kompanija (nepokretnosti, mašina, uređaja i opreme) za potrebe računovodstvenih izvještaja vrši u skladu sa metodologijom za procjenu vrijednosti imovine koja se zasniva na Međunarodnim standardima za procjenu vrijednosti.

Učesnici sastanka su takođe razmjenili informacije i iskustva na polju edukacije/sertifikacije procjenitelja u Crnoj Gori, te definisanju prioriteta u oblasti afirmacije procjeniteljske struke.

U namjeri da se promoviše procjeniteljska struka u Crnoj Gori, obezbijedi razmjena znanja i iskustava u ovoj oblasti te uspostavi saradnja sa referentnim organizacijama na međunarodnom nivou, potpisan je trilateralni Sporazum o saradnji između UPCG, Međunarodnog komiteta za usvajanje standarda procjene (IVSC) i Komore procjenitelja Crne Gore.

Check Also

Da li banke treba da se plaše nadolazećeg talasa fintech kompanija?

Banke moraju prihvatiti poslovne modele tehnoloških kompanija kako bi zadržale svoju poziciju, poručuju vodeći ljudi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *