Skupština usvojila rebalans budžeta

Skupština je juče usvojila rebalans ovogodišnjeg državnog budžeta, kojim su povećani izvorni prihodi, kao i ukupni rashodi.

Izmjene Zakona o budžetu za ovu godinu predložene su u cilju stvaranja pravnih pretpostavki za prijevremni otkupi dijela akcija italijanskog partnera u Elektroprivredi (EPCG), A2A, sa ciljem da se obezbijedi dvotrećinsko vlasništvo u toj elektroenergetskoj kompaniji. Za te svrhe je planiran iznos do 70 miliona eura.

Rebalans je, kako su ranije saopštili predstavnici Vlade, potreban i zbog prilike da se povoljnije refinansira dio javnog duga emisijom euroobveznica koje bi omogućile prikupljane sredstava u iznosu do 500 miliona eura.

Izvorni prihodi su rebalansom povećani 57 miliona, a ukupni planirani izdaci 82 miliona eura.

Shodno tome, deficit budžeta u odnosu na postojeći plan se povećava 25 miliona i u nominalnom iznosu vrijedi 139,14 miliona eura.

Na rashodnoj strani planirano je i 6,5 miliona za dospjele obaveze nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines i Crnogorske plovidbe, 500 hiljada eura za promotivne aktivnosti Nacionalne turističke organizacije, kao i četiri miliona EUR za sprovođenje reforme javne uprave.

Kapitalni budžet, sa ciljem podrške zdravstvu, uvećan je za milion eura za gradnju Klinike za mentalno zdravlje Kliničko-bolničkog centra Crne Gore.

Vlada je pedlog rebalansa usvojila na sjednici 8. marta.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za petak, 3. februar

Leave a Reply

Your email address will not be published.