U blokadi preko 14 hiljada preduzeća, mnogi duguju manje od jednog eura

Ministarstvo finansija će, nakon konsultacija sa Centralnom bankom (CBCG), razmotriti mogućnost pokretanja inicijative za izmjenu Zakona o platnom prometu u dijelu koji se odnosi na objavljivanje liste blokiranih preduzeća, kazali su Danu iz tog vladinog resora.

Na listi blokiranih preduzeća CBCG mjesecima je preko 16 hiljada privrednih subjekata, a čest je slučaj da su na listi preduzeća ili preduzetnici koji duguju 15 eura, ili čak i iznose manje od jednog eura. Stavljanje na listu preduzeća sa malim iznosom duga omogućeno je početkom 2014. godine, kada je izmijenjen Zakon o platnom prometu. Do tada je na listi bilo samo preduzeće koje je u neprekidnoj blokadi minimum 30 dana na iznos od 10 hiljada eura. Zbog toga mnogi ekonomisti smatraju da se listom CBCG daje pogrešna slika o stanju u privredi, barem po pitanju broja blokiranih preduzeća.

Podaci CBCG za januar pokazuju da je u blokadi na 31. januar bilo skoro 16,5 hiljada preduzeća, a da je ukupan iznos blokade bio 575,4 miliona eura.

Od toga je sa iznosom blokade manjim od 100 eura bilo ukupno 1.907 privrednih subjekata i njihova blokada je iznosila 52,8 hiljada eura, što je 0,009 odsto ukupnog iznosa blokade.

Na dan 31. januar u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10 hiljada eura bilo je ukupno 3.495 privrednih subjekata i njihova blokada računa iznosila je 532,2 miliona eura, što čini 96,15 odsto ukupnog iznosa blokade privrednih subjekata naveli su iz CBCG.

To bi značilo da je izmjena propisa, odnosno smanjenje iznosa blokade u novčanom i vremenskom iznosu dovelo do toga da na listi bude 12,5 hiljada preduzeća koja duguju
ukupno 43 miliona eura., Dan je ranije pisao o primjerima sa liste CBCG, gdje je, na primjer, godinama u blokadi preduzetnik koji duguje manje od jednog eura.

“Do jedne godine u neprekidnoj blokadi je bilo 2.396 izvršnih dužnika, čija blokada je iznosila 38,9 miliona, što je 6,75 odsto dužnika, dok je duže od godinu dana u blokadi 14.088 izvršnih dužnika sa blokadom od 537,6 miliona, što je 93,25 odsto ukupnog iznosa”, naveli su iz CBCG.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

Porasla međunarodna plaćanja u kineskim juanima

Iznos međunarodnih transfera u juanima dostigao je 96,7 biliona (14,14 biliona dolara), što je povećanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.