Stečaj jedino rješenje za poreske dužnike koji ne mogu izmirivati obaveze

Ministar finansija Darko Radunović saopštio je da je stečaj ili likvidacija jedino preostale rješenje za poreske obveznike koji ne mogu uredno izmirivati svoje poreske obaveze.

“Prije usvajanja Zakona reprogramu, naša procjena je bila da je, od ukupnog poreskog duga objektivno naplativo cca 236 miliona eura. Za korišćenje prava na reprogram prijavilo se oko 6,5 hiljada obveznika čiji je ukupni poreski dug na nivou 200 miliona.  Približna podudarnost naše procjene naplativosti i materijalizovanog reprograma je, rekao bih, prvi faktor uspješnosti primjene novog Zakona. Na žalost, gotovo je izvjesno da ostali dužnici nemaju kapacitet da izmire fiskalne obaveze, ni da opstanu na tržištu, pa će se suočiti sa stečajem i likvidacijom, kao jedinim preostalim rješenjem”, kazao je Radunović u intervjuu za časopis “Bankar” koji izdaje Udruženje banaka.

Dodao je da pri ocjenjivanju efekata primjene Zakona o reprogramu, treba imati na umu motive zbog kojih je on donesen.

“Naime, naš osnovni cilj je bio naplata poreskih potraživanja i disciplinovanje dužnika, ali tako da, koliko god je to moguće, ne ugrozimo njihov poslovni opstanak, odnosno da zaštitimo radna mjesta. Uz to, željeli smo da verifikujemo objektivnu vrijednost ukupnog poreskog duga, a ne da se zavaravamo teorijskim iznosom potraživanja. Imajući u vidu da Zakon predviđa reprogramiranje obaveza na rok od 60 mjeseci, poslije prve godine primjene moguće je ocijeniti samo uspješnost njegove inicijacije, ne i ukupne efekte”, zaključio je Radunović.

Check Also

Đukanović u Upravnom odboru Saveza energetičara

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, izabran je nedavno za člana Upravnog odbora Saveza …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *